Medlemsblad

Webmaster: Søren P. Petersen,  Sidst opdateret: 24/6-2019

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

 

Frederik Christian Kiærskou:

Rundforbi ved Nærum, 1834

Medlemsbladet: NYT fra lokalhistorien

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Medlemsbladet, NYT fra lokalhistorien, udkommer to gange årligt med hhv. forårs- og efterårsprogrammet.


Bladet sendes med post til selskabets medlemmer i februar og september.

Indholdet i sidste nummer af

NYT fra lokalhistorien, efterår 2018


  • Sensommerudflugt
  • Søllerød Park
  • Vestvolden og Ejbybunkeren
  • Ebberød fortid og nutid
  • Nordre Mølle og Lyngby Kirke
  • ”Rudersdal i Danmarkshistorien”
  • Nærumbilleder
  • Nyt fra Rudersdal Museer
  • Generalforsamlingen 2018
  • Kontaktoplysninger

Redaktion

Ansvarshavende: Axel Bredsdorff, Vedbæk Stationsvej 8, 3.th., 2950 Vedbæk

Øvrige: Bjarne Pedersen og Carsten Erichsen