Om HISTTOP

Webmaster: Søren P. Petersen, Sidst opdateret: 19/4-2018

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

Om HISTTOP

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Formål

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen er en selvstændig frivillig forening, som har til formål at udbrede kendskabet til og vække interesse for Søllerødegnens historie og topografi.

Selskabets CVR-nr.: 29728380

Formand

Anita Mikkelsen

Ellekrogen 8

2950 Vedbæk

Tel.: +45 4589 0717

formand@histtop.dk

 

 

Bestyrelse

Formand: Etnolog Anita Mikkelsen

Kasserer: Provstudvalgsformand Verner Hylby

Sekretær, Næstformand: Cand.polyt. Søren P. Petersen

Redaktør: Museumskonsulent Ph.D. Niels Peter Stilling

Vicerektor MK Axel Bredsdorff

Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen

Lektor Carsten Erichsen

Kirkeværge Georg Lund

Lærer Sanne Rud

Arkitekt Steen Pedersen

Restaureringsarktekt Henriette Gøtstad

Sekretariatet

Rudersdal Museer

Biblioteksalléen 5

2850 Nærum

museum@rudersdal.dk

Bestyrelsesuppleant

Studerende Christoffer Buster Reinhardt

IT-konsulent Erik Trudsø Jespersen

 

 

Revisor

Ena Berg

Lis Vorsting