Arrangementer

Webmaster: Søren P. Petersen,  Sidst opdateret: 11/3-2020

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

Arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Arrangementer

Program for foråret 2020

  • 6. februar: Christian den Anden
  • 25. februar: Wesselsminde-udgravningerne 2019
  • 10. marts: Mathias Moth og hans ordbog
  • 15. april: Rundt i Eremitage-slottet
  • 14. maj: Herregårde i Slesvig og Holsten NB! Ny dato
  • 27. maj: Æbelholt Klosterruin v/Hillerød
  • 15. juni: Genforeningen og genforeningsstenen i Holte

 

Detaljer ses nedenfor. NB! "Klik" på billederne for at se dem i stort format.

 

Vi har et stort Galleri med fotos fra afholdte arrangementer.

Fotogalleri


Se billederne fra de enkelte afholdte arrangementer under fanen Galleri.

Christian 2. - politik og personlighed

Foredrag ved historiker Lars Bisgaard

Søllerød Sognegård, 6. februar kl. 19:30

Historikeren Lars Bisgaard introducerer selv sit foredrag således: ”Christian 2. er en ener i dansk politisk historie. Dette eftermæle blev slået fast i 1800-tallets store fremstillinger af ham. Her kom karakteristikken også til at gælde hans sind og personlighed. Begge synspunkter fortjener at nuanceres. Foredraget vil argumentere for, at Christian i det store hele fulgte den politik, som hans far Kong Hans havde udstukket, og forskellen derfor mere ligger i, at sønnen valgte stærkere og mere kradsbørstige midler til at virkeliggøre den. På baggrund af den store tidsmæssige afstand er Christians karaktertræk svære at både nå og fastlægge, ligesom kilderne på afgørende punkter svigter. Alligevel taler meget for, at man ikke uden videre skal ”købe” billedet af ham som en uligevægtig konge, der i afgørende situationer var i sine følelsers vold.” Lars Bisgaard er lektor ved Syddansk Universitet og har skrevet ”Christian 2. - En biografi” (Gads Forlag 2019, 447 sider).Udgravningerne ved Wesselsminde

Foredrag ved museumsarkæolog Esben Aarsleff

Søllerød Sognegård, 25. februar kl. 19:30

Niels Peter Stilling antyder i sin bog ”Rudersdal i Danmarkshistorien - fra oldtid til 1900” (2018), at der i området syd for Wesselsminde ved Nærum sandsynligvis er langt flere kristne grave end de 7, der blev fundet i år 2000. Og at alt taler for, at den første kirke i Nærum har stået her. Da Museum Nordsjælland så begyndte at grave i området i 2019, var sensationen fuldbyrdet: Her fandt man ikke blot et område med måske helt op til 300 kristne grave, men - lige så bemærkelsesværdigt: et område, der må have givet plads til den første trækirke. Udgravningerne stod på i 3-4 uger, og mange fik lejlighed til at besøge stedet. De bedst bevarede skeletter er nu fjernet, og hele området er igen dækket til.

Vi har bedt udgravningslederen, museumsarkæolog Esben Aarsleff fortælle om udgravningerne, de foreløbige resultater og hvad man tør tolke ind i de fund, der er gjort.Moths Ordbog—et vindue til Danmark år 1700

Foredrag ved redaktør Marita Akhøj Nielsen

Søllerød Sognegård, 10. marts kl. 19:30.

Moths Ordbog fra begyndelsen af 1700-tallet er den første store danske ordbog. Den er sjov og spændende, fordi dens mange ord og udtryk giver et levende indtryk af livsstil og tankegang for 300 år siden.

I 1686 gik den magtfulde gehejmeråd Matthias Moth i gang med den første store danske ordbog. På 30 år beskrev han over 100.000 ord. Hans ordbog blev udgivet med 300 års forsinkelse i 2013 som www.mothsordbog.dk. Her er hans 8.689 håndskrevne sider blevet indtastet og gjort søgbare. Kusse, grunker, Bærme-so: intet ord var for vulgært til at komme med. På Moths tid og længe efter var det ellers almindeligt, at ordbøger kun indeholdt det dannede ordforråd. Men Moth havde et helt andet sigte: Han ville registrere almindelige menneskers daglige talesprog. Derfor er hans ordbog en unik kilde til det danske samfund, den danske befolkning og den danske kultur omkring år 1700. Foredraget vil præsentere værket og give eksempler på den nye forskning, der er muliggjort med digitaliseringen af ordbogen.

Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hendes speciale er ældre dansk sprog og litteratur. Hvis du ikke allerede har set udstillingen på Mothsgården - hvor Moth jo boede -, Søllerødvej 25, så snyd dig ikke for denne mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med Matthias Moth og hans ordbog.Eremitageslottet

Den 15. april kl. 17:00

Eremitageslottet hører til statens ejendomme på den såkaldte civillistelov - dvs. slotte og palæer der er til rådighed for monarken. Efter hvert tronskifte - således senest i 1972 - opgøres nøje i denne liste hvilke af statens ejendomme med tilhørende inventar, som statsoverhovedet i sit embede har rådighed over.

Slottet fra 1730'erne i den festlige barokstil blev gennem 1800-tallet flittigt benyttet af monarkerne til jagtmiddage. Med det dengang særligt konstruerede elevatorbord kunne kongen og hans ledsagere nyde middagen "en ermitage" - uden tjenerskab.

I dag er det kun sjældent, der er repræsentation på stedet, men f.eks. ved statsbesøget af den japanske kejser i 1998 var der middagsselskab på slottet. Ved den årlige Hubertusjagt er der tradition for, at medlemmer af kongefamilien møder op og overværer jagtens afslutning fra slottets balkon.

En guide fra Slots- og Ejendomsstyrelsen fortæller og viser rundt indenfor i gemakkerne på jagtslottet. Fra HISTTOP deltager Erik Trudsø Jespersen som koordinator.

Entréen på 125 kr. skal betales på stedet før rundvisningen. Husk kort eller kontanter.

Efter rundvisningen byder foreningen på et glas vin på picnic-pladsen udenfor.

Onsdage er der åbent for biler ved Hjortekær, så vi kan frit køre ind og parkere bilerne umiddelbart til venstre for slottet.

NB! Guiden koster 50.- kr. der skal indbetales via MobilePay: 72024, samtidig med tilmelding, som kan ske fra 4. marts 2020 kl. 09.00 på mail til kkri@rudersdal.dk.

Der kan max. deltage 21 personer, så det er i allerhøjeste grad ”først til mølle”. Tilmelding er først gældende, når betaling er gennemført!Herregårde i et grænseland - Danmarks herresæder i Slesvig og Holsten

Foredrag ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling

Søllerød Sognegård, den 14. maj kl. 19:30   NB! Ny dato

Med et i nutiden fortærsket ord så er det en ”udfordring” at arbejde med Danmarks gamle grænseland mod syd, hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Ikke desto mindre har tidligere museumsleder Niels Peter Stilling i forbindelse med sit store værk om Danmarks Herregårde nu kastet sig over herregårdene i Slesvig og Holsten.

Det er forholdsvis klart, at herregårdene i Slesvig mellem Kongeåen og Ejderen er en del af Danmarkshistorien. Sværere er det at argumentere for, at de mange herregårde på Holstens fede jorder har meget med Danmarks fortid at gøre. Men Stilling har grebet udfordringen, og i hans kommende femte bind om Danmarks Herregårde præsenteres 33 herregårde i Slesvig og 38 herregårde i Holsten, der på den ene eller anden måde har spillet en rolle i vor farverige og dramatiske Danmarkshistorie.

Bogen om Danmarks Herregårde i Slesvig og Holsten udkommer i efteråret 2020 - hundredeåret for genforeningen med Nordslesvig. Ved foredraget i maj bliver vi præsenteret for et udvalg af de "danske herregårde" i Slesvig og Holsten. Som sædvanlig ledsages foredraget af Stillings egne fotos, og forfatteren og foredragsholderen vil løfte forskellige flige for, hvad hans kommende bog kommer til at indeholde.

En ting er sikkert: Den endegyldige sandhed om Danmark og Slesvig-Holsten får vi ikke præsenteret. Til gengæld har Stilling givetvis nogle provokerende og kontroversielle anskuelser på forholdet mellem det danske kongerige og de tysktalende hertugdømmer. Det er værd at understrege, at forholdet mellem Danmark og Tyskland i meget høj grad var et spørgsmål om den slesvig-holstenske adelsstands position mellem dansk og tysk.

Et faktum er, at siden Valdemar Atterdags regeringstid (1340-1375) og til 1864 var regeringsledelsen i Danmark lagt i hænderne på folk, hvis første sprog var tysk, og som for 80-90%s vedkommende stammede fra tysktalende adelsslægter, mestendels fra Slesvig og Holsten.

Niels Peter Stilling hører til den generation af historikere, der mener, at Danmarkshistorien er en del af Tysklands historie. Men det behøver vi ikke at skamme os over, for vor andel i historien er den mest spændende. I virkeligheden er det sørgeligt, at vort sprog er så svært at forstå for tyskerne; thi ellers havde den fantastiske historie om Danmark haft en langt mere central placering i Europas historie.

Men kort sagt: vi står over for et foredrag om herregårdene i Slesvig og Holsten set fra en dansk synsvinkel. Det skal nok blive spændende.Æbelholt Kloster - besøg klosterruinen, urtehaven og museet

Æbelholt 4, Hillerød, den 27. maj, kl 14-16

Vest for Hillerød ligger Æbelholt kloster. Og Nej. Det ser i dag ikke helt ud som på tegningen, der er en ret ædruelige rekonstruktion ud fra de bevarede bygningsrester og kendskab til, hvordan denne munkeorden normalt byggede deres klostre. Augustinerne flyttede deres kloster fra Eskildsø til Æbelholt i 1176, træbygninger afløstes af grundmurede (egne sten!) bygninger som på tegningen, og først i 1560 blev det revet ned for at bidrage til bygningen af Frederiksborg Slot. Alt dette er jo ”vand” i forhold til de gravfund, der er gjort (og som er udstillet i museumsbygningen). Gravmuseet er ikke for sarte sjæle! Men så er der også den fine klosterhave, der er genskabt. Selskabet betaler for guide, men entré betaler I selv (15 kr./pers i kontanter hvilket er særpris). Der er selv-transport. Ved tilmelding angiv venligst om I har plads til flere i bilen, eller om I søger en ledig bil-plads.

Turleder og guide: Axel Bredsdorff

Tilmelding: kkri@rudersdal.dk fra 15. maj kl. 9:00.

Maks. antal deltagere: 50.

 

 

Genforeningen 1920 og Genforeningsstenen i Holte

Foredrag, og sang

Rudersdal Rådhus, den 15. juni kl. 15:00-16:30

I anledning af 100-året for Genforeningen med den nordlige del af Slesvig holder vi to arrangementer, hvoraf du allerede har læst om det første, og her kommer så det andet: Mindehøjtidelighed ved Genforeningsstenen i Holte. Stenen blev rejst i 1930 og var noget af en lokal kraftanstrengelse, idet stenen skulle flyttes fra Nyvang Mose i Trørød/Vedbæk til vejgaflen i Holte, og idet de eneste maskiner, der kunne den slags, var lokale damptromler. Denne del af historien om stenens tilblivelse fortælles i Rådssalen af Axel Bredsdorff. Før og efter dette foredrag vil vi synge nogle gode nationale sange under musikledsagelse af den meget dygtige organist og dirigent Steen Lindholm og med forsang af operasanger Kirsten Vaupel. Vi ved, hvad der blev sunget på Valdemarsdag i 1930, men vi når nok ikke alle de mange fædrelandssange igennem. Herefter vil general-ambassadør Hans-Georg Møller fortælle om ”Synnejysk Ambassades” virke i Hovedstandsområdet. Således får vi knyttet bånd mellem tiderne og regionerne, og for at fejre det er selskabet vært ved et lille traktement ude foran den nyrenoverede mindesten, der efter sigende skulle være Danmarks største Genforeningssten. Bemærk hvor dygtige vi har været med at indforskrive lokale Holte-kræfter til dette arrangement! Husk: også parkering bag rådhuset og på hjørnet Øverødvej/Vangebovej.

Stenen fremstår i dag med inskriptionen, forfattet af Valdemar Kierkegaard:

”I den lange Nattevagt og det blodigt røde Gry holdt I ud ved Troens Magt - se, nu er det det Dag paany”

 

 

 

Generalforsamling 2020

Søllerød Sognegård, onsdag den 27. maj kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne, og mon ikke der efterfølgende kommer et solidt lokalhistorisk foredrag? Under alle omstændigheder, vil dette være stedet, hvor man booker sig ind på sommerudflugten. Gerne med Mobile Pay - ellers kontanter.

1

Valg af dirigent


2

Formandens beretning/Axel Bredsdorff


3.

Regnskab og Budget/Verner Hylby

4

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentnedsættelse til: 250 kr./år


5.

Indkomne forslag


Bestyrelsen foreslår – i overensstemmelse med §§ 4 og 6, at bestemmelserne i § 3 om

5.1.: - at ”bestyrelsen består af en formand samt indtil 10 medlemmer” ændres til at ”bestyrelsen består af formand samt indtil 12 medlemmer” og

5.2.: - at der ved generalforsamlingen ”to suppleanter” udgår. Så bestemmelsen fremover lyder (2. punktum): ”Valg til bestyrelsen foretages af den ordinære generalforsamling, der tillige vælger to revisorer”.
Begrundelse: De sidste 10 års praksis har været, at suppleanter deltager på lige fod med valgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsens møder. Der har ikke i bestyrelsen forekommet afstemninger. Der er således ingen grund til, at der findes ”A-medlemmer” og ”B-medlemmer”.


6

Valg ifølge vedtægterne:


6.1.: Valg af formand (2 år): Axel Bredsdorff (villig til genvalg)

6.1.: Valg til bestyrelse (2 år):
På valg er Søren P. Petersen, Niels Peter Stilling, Birgitte Scherning Povlsen, Carsten Erichsen, Erik Trudsø Jespersen (alle er villige til genvalg)


6.2a: Hvis forslag 5.1 og 5.2 ikke er vedtaget: Valg af suppleanter (1 år):
På valg er Kirsten Kristensen og Bjarne Pedersen (begge er villige til genvalg)


6.2b: Hvis forslag 5.1 og 5.2 er vedtaget: Valg af yderligere to medlemmer af bestyrelsen:
Kirsten Kristensen og Bjarne Pedersen (2 år)


6.3 Valg af revisorer (1 år)
På valg er Lis Vorsting og Anita Mikkelsen (begge er villige til genvalg)


7

Eventuelt:

Søllerødbogen 2019/ Axel Bredsdorff

Introduktion af Sensommerudflugten/ Axel Bredsdorff

Frivillige uddelere af Søllerødbogen / Axel Bredsdorff

 

PAUSE (Servering af vin, øl, vand)

køb af billetter til sensommerudflugten (450 kr./pers.) Kontant eller MobilePay


Foredrag:
- afventer aftaler