Medlemsblad

Webmaster: Søren P. Petersen,  Sidst opdateret: 11/3-2020

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

Medlemsbladet: NYT fra lokalhistorien

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Medlemsbladet, NYT fra lokalhistorien, udkommer to gange årligt med hhv. forårs- og efterårsprogrammet.


Bladet sendes med post til selskabets medlemmer i februar og september.

Indholdet i sidste nummer af

NYT fra lokalhistorien, forår 2020


 • Bestyrelsen
 • To monumenter
 • Christian den Anden
 • Udgravningerne ved Wesselsminde
 • Foreningsnyt
 • Moths ordbog
 • Eremitageslottet
 • Herregårde i Slesvig og Holsten
 • Æbelholt Kloster
 • Efterlysning
 • Genforeningsstenen
 • Nyt fra Museet

Redaktion

Ansvarshavende: Axel Bredsdorff, Vedbæk Stationsvej 8, 3.th., 2950 Vedbæk

Øvrige: Bjarne Pedersen og Carsten Erichsen