Arrangementer

Webmaster: Søren P. Petersen, Sidst opdateret: 19/4-2018

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

Arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Arrangementer

Forårets program 2018

  • 1. februar 2018: Besøg på Rådhuset
  • 14. februar 2018: Danmarks runesten
  • 8. marts: Det kongelige bord
  • 19. marts: Holtes gamle Posthus
  • 9. april: Nærum Kirke
  • 19. april: Sorgenfri Slot og Frieboeshvile
  • 15. maj: Vandretur langs Vedbæks stenalderfjord
  • 26. maj: Lokalhistorie på cykel
  • 29. maj: Generalforsamlingen

 

Vi har et stort Galleri med fotos..

Fotogalleri

 

Se billederne fra de enkelte afholdte arrangementer under fanen Galleri.

Forårsvandretur i og omkring Vedbæk stenalderfjord

Museumsinspektør Anne Birgitte Gurlev, Vedbækfundene, museumsleder Jon Voss og Søren P. Petersen, HISTTOP, viser vej og fortæller.

Tirsdag den 15. maj kl. 18-21

 

Klimaforandringer i jægerstenalderen til et varmere klima fik vandstanden til at stige. Vægten af isen havde trykket jorden sammen som en svamp, der, befriet fra isens vægt, udvidede sig og fik landet til at stige. Det gør den endnu med ca. 2 cm pr. 100 år. Kapløbet mellem vandstigning og landstigning forandrede kystgrænsen. For ca. 7.500 år siden trængte havvandet ind over det lavtliggende område, som vi i dag kalder Maglemosen, og dannede en fjord, som må have været et ideelt sted for jægerstenalderbefolkningen. For ca. 4.500 år siden lukker fjordmundingen til. Det blev et nor, en sø og efterhånden en mose, Maglemosen.

Der er mere end 40 fundsteder langs med ”kysten” i den gamle fjord. 12 af disse er blevet arkæologisk udgravet. Den vigtigste og skelsættende udgravning fandt sted i 1975 på Bøgebakken, da Vedbæk Skole skulle anlægges, og grave dukkede op. Fundene fik navnet Vedbækfundene og fik deres eget museum ved Gl. Holtegård, som Anne Birgitte Gurlev er leder af, Fundene er fra jægerstenalderen, ca. 7.000 år gamle.

Vores vandretur fører os ned i fjorden, op ad dens brinker og langs fjorden, således at vi får en fornemmelse af fjorden, som den var engang.

Vedbækgravenes fundsted udpeges, og Anne Birgitte Gurlev vil fortælle om jægerfolket fra Vedbæk og fundene på nogle af fundstederne. Vi ser på det område, der er afset til et kommende museum for Vedbækfundene.

Museumsleder Jon Voss vil på stedet fortælle om projektet ”Vedbækfundene tilbage til Vedbæk” og de mange nye muligheder for at formidle historien om Vedbækjægerne. Maglemosen er i dag fredet. Jon Voss vil også fortælle om naturfredning helt generelt, tørvegravning og brugen af vores moser. Vi viser også andre fortidsminder, som vi møder på vores rute.

Mødested: Vedbæk Station (ud mod Vedbæk Stationsvej) kl. 18:00.

NB! I Nyt nr. 1 2018 er mødestedet ved en fejl angivet et andet sted.

NB! Medbring lidt at drikke til en kort pause undervejs. Fodtøj, der kan tåle lidt vand og mudder anbefales.

Turens længde: ca. 8 km

Tilmelding på mail: Kkri@rudersdal.dk - fra 2. maj

 

 

Cykeltur, Holte, Furesøen og Virum

Ved Niels Peter Stilling og Axel Bredsdorff

Lørdag, den 26. maj kl. 10-15

 

Turen starter ved Jægerhuset, for enden af Dronninggårds Allé, og hører her om arkitekt Thorvald Gundestrups fine hus fra 1890erne, der var en del af hele ideen om at omdanne Næsset og til udflugtsmål og hoteldrift. Næste stop bliver så selve ”hotellet”, Næsseslottet, og bygningens og haveanlægget historie tilbage til de Conincks dage vil her blive fortalt.

Vi cykler forbi halvøen Luknam og passerer Kaningåden ind i Lyngby -Taarbæk Kommune. Gennem villakvarteret omkring Parcelvej ned til Frederiksdal, hvor der vil blive fortalt om Carl Wesenberg-Lunds legendariske Furesølaboratorium, hvor studiet af livet i Furesøen blev fundamentet for vore dages ferskvandsøkologiske forståelse.

Næste stop er Hjortholm - i dag et undseeligt voldanlæg, men i fordums tid en svært indtagelig fæstning og bolig for rigets magtfulde mænd.

Vi krydser fæstningskanalen, passerer den gamle badeanstalt og holder frokost ved slusen og kanofarten i Frederiksdal.

Slusens betydning i det gigantiske forsvar af København fra slutningen af 1800-tallet forklares, og spørgsmålet stilles: Var der nok vand i Furesøen til at oversvømme hele Lyngby/Gentofte-egnen?

Vi kører væk fra søen og passerer Frederiksdal Slot, der daterer sig tilbage til 1747 som Chr. VIs gave til sin udenrigsminister J. S. Schulin. Slottet er stadig i Schulinfamiliens eje.

Så kører vi op af Virum bakke til Hummeltoftevej, hvor vi satser på at besøge Nicolai Abildgaards sommerboligs ”Spurveskjul”, men under alle omstændigheder fortælles stedets historie.

Og endelig slutter vi i den gamle ”Virum landsby”, som er let at overse, men som også har sin historie.

Herfra er ”fri leg”, dvs. man kan tage S-toget tilbage til Holte, eller man kan cykle hjem via Grønnevej.

NB! Husk at medbringe frokost, der indtages undervejs.

Turen gennemføres ikke hvis vejret er meget dårligt (så husk at opgive mailadresse ved tilmelding)

Mødested: ved Jægerhuset.

Tilmelding på mail: Kkri@rudersdal.dk - fra 9. maj