Arrangementer
 

Anton Edvard Kieldrup:

Ved Kirkeskovhuset i Søllerød, 1857

Webmaster: Søren P. Petersen,  Sidst opdateret: 14/11-2018

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

Arrangementer


Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen


Arrangementer


Eftårets program 2018


  • 2. september: Sensommerudflugt
  • 22. september: Ejbybunkeren og Vestvolden
  • 9. oktober: Ebberød - i fortid og nutid
  • 23. oktober: Nordre Mølle og Lyngby Kirke
  • 6. december: Foredrag om "Rudersdal i Danmarkshistorien", bind 1: De første 10.000 år.


Detaljer ses nedenfor. NB! "Klik" på billederne for at se dem i stort format.


Vi har et stort Galleri med fotos fra afholdte arrangementer.

Fotogalleri


Se billederne fra de enkelte afholdte arrangementer under fanen Galleri.

Rudersdalegnen - De første 10.000 år


Søllerød Sognegård, 6. december kl. 19:30.

Foredrag ved museumskonsulent, PhD Niels Peter Stilling


Stednavnet Rudersdal er på alle måder udtryk for en misforståelse. Det er en fejlskrivning for Rude Stald. Men vor egn er trods navneforbistringen en historie værd. Foredraget tager udgangspunkt i historikeren, tidl. museumsleder i kommunen, Niels Peter Stillings store værk om Rudersdalegnen fra tidernes morgen til i dag.


Bind. 1 "Rudersdal i Danmarkshistorien – De første 10.000 år " er lige udkommet.


Ved aftenens foredrag bliver vi præsenteret for, hvordan vor egn blev befolket. Det begyndte med helligstederne Nærum og Virum. Det fortsatte med kristendommens indførelse omkring år 1000 og kirker og borge i Nærum og husfruens Køb (Høsterkøb). 1100-tallet bragte dramatiske ændringer. Egnen blev koloniseret, og rydningsbyer anlagt. Absalon greb ind, og de gamle trækirker blev erstattet med stenkirker i Birkerød og Søllerød i slutningen af 1100-tallet.

Så fulgte bispens borge og senere en strid mellem kongemagt og kirke i 1200-tallet om magten på Sjælland. Det hele gik i stå med den sorte død omkring 1350. Pesten lagde store dele af egnen øde. Befolkningstallet faldt drastisk, og der skulle gå mere end 300 år, før indbyggertallet atter kom op på samme niveau som før 1350.

Egnen blev styret fra bispens borg, Hjortholm ved Furesøen, men i nord sad stormandslægter som Little og Eberstein på borgen Hørningsholm. Modsætningerne mødtes. Hørningsholm overgik til kronen under Dronning Margrethe, og blev en vigtig del af kongehusets nordsjællandske domæne i 1400-tallet - ikke mindst efter at Erik af Pommern indførte Øresundstolden i 1427/29.

Fra Hjortholm styrede Roskildebispen sine nordsjællandske besiddelser, og det måtte ende med konflikt. Det skete da også, da middelalderen gik på hæld. Under borgerkrigen Grevens Fejde blev Hjortholm fuldstændigt raseret og ødelagt af de kongelige styrker, og efterfølgende blev alt kirkegodset i Nordsjælland inddraget efter reformationen1536.

Dermed ændrede vilkårene sig på afgørende vis for bispens bønder i Nordsjælland. Fæstebønderne i Søllerød blev Kronens bønder og sådan fortsatte det til 1766, men det er en anden historieSærligt medlemstilbud


Medlemmer af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen kan erhverve bøgerne til produktionsprisen ved at skrive en mail til bestyrelsen (axb@axb.dk), mærket ”Rudersdal i Danmarkshistorien”

Bemærk: Datoen er ændret i forhold til tidligere oplyst i NYT.