Forside

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen er en selvstændig frivillig forening, som har til formål at udbrede kendskabet til og vække interessen for Søllerødegnens historie og topografi.


HISTTOP, Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen, er Søllerødegnens lokalhistoriske selskab og samarbejdspartner til Rudersdal Museer.

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

HISTTOP arbejder med at bevare egnens kulturhistoriske værdier og støtter renovering af egnens historiske monumenter. Se mere her ..


HISTTOP udgiver hvert år i maj-juni Søllerødbogen med artikler og beretninger fra lokalhistorien. Bogen er gratis for selskabets medlemmer. Se mere her ..


HISTTOP afholder på årsbasis 10-20 arrangementer, som omfatter foredrag, byvandringer, ekskursioner, workshops o.l. Se mere her ..


HISTTOP udgiver bøger om lokalhistorien. Disse kan som regel købes i boghandlen og på Rudersdal Museer, Mothsgården. For selskabets medlemmer er der en særlig lav pris, hvis de købes på Mothsgården. Se mere her ..


HISTTOP udgiver to gange årligt bladet: NYT fra lokalhistorien med artikler, information om Selskabet og arrangementsprogrammet. Se mere her ..


HISTTOP har et tæt samarbejde med Rudersdal Museer, Rudersdal Kommune og andre, hvilket sikrer, at foreningens aktiviteter har en høj lødighed og er til gavn for medlemmerne og lokalhistorien.


HISTTOP har henimod 1000 husstande som medlemmer, der med selskabets udgivelser og arrangementer holdes opdateret med viden om lokalhistorien.

Malerierne

Malerierne, som vises øverst på siderne, er beskåret, men ved at klikke på billedet kan det ses ubeskåret. Ubeskåret-visning afsluttes med Esc-knappen eller ved at klikke på X-et øverst til venstre.

Alle malerier er fra Rudersdals Arkiver.

Medlemsfordele


Se her, hvilke fordele du får som medlem. og hvordan du melder dig ind:


> Medlemsfordele

Nyhedsbrev


På e-mail modtager du aktuelle oplysninger om nye udstillinger på Mothsgården, nye bogudgivelser, erindring om Selskabets møder og ture samt andet stof, der må være af lokalhistorisk og topografisk interesse. Du kan tilmelde dig vores medlemsorientering her:


> Nyhedsbrev