Søllerødbogen

Søllerødbogen

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Søllerødbogen udgives i samarbejde mellem Rudersdal Museer og Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen. Søllerødbogen udkommer hvert år i august, med den nyeste forskning og de nyeste fortællinger fra Rudersdals historie, samt beretninger fra Selskabet og fra Rudersdal Museers afdelinger.

Søllerødbogen har været udgivet siden 1942 (udsendt 1943).


Medlemmer af Selskabet får gratis tilsendt bogen kort efter udgivelsen.


Ældre årgange kan købes på museet, Mothsgården.


Herunder finder du de sidste årgange og nederst på siden finder du en komplet indholdsfortegnelse for alle Søllerødbøger.

I højre margin er et link til et pdf-dokumen med forfatter- og titelregister til samtlige Søllerødbøger.

Søllerødbogen 2023


Indhold

 • Forord
  ved Niels Peter Stilling
 • Stenalderjægerne ved Øresundskysten — deres liv og jagt
  Et forsøg pa nytolkning af Peter Hvidtfeldt
 • Fra fiskerleje til stationsby
  Håndværkernes Vedbæk i 18- og 1900-tallet
  af Merete Aagaard Henriksen
 • Flugten over Øresund
  Jødernes flugt fra Vedbæk og Skodsborg i efteråret 1943
  af Niels Friis-Hansen, Morten Meinert, Christoffer Buster Reinhardt og Niels Peter Stilling
 • Vejprojekter, der ikke blev som planlagt
  Store armbevægelser og urealistiske projekter
  af Kaj Sørensen
 • En hektisk midsommer
  Mogens Glistrup og den Konservative Vælgerforening i Søllerød, juni 1972
  af Erik Trudsø Jespersen
 • Direktør Kaj Elkrog, Søllerød/Nærum, 1930-2022
  Nekrolog ved Niels Peter Stilling
 • Årsberetninger


Søllerødbogen 2022


Indhold

 • Niels Peter Stilling
  Forord
 • Torsten Søgaard
  Fransk visit i Søllerød
 • Kaj Sørensen
  Familien Melchiors Henriksholm
 • Steffen Kronborg
  Øgenavne til steder og bebyggelser på Søllerødegnen
 • Axel Bredsdorff
  Stationsvej 20 i Holte
 • Georg Lund
  Restaureringen af Søllerød Kirke 2008-2009
 • Niels Peter Stilling
  Hvordan Søllerød blev Venstrekommune
 • Jens Bruhn, Niels Peter Stilling
  Skoleinspektør Jørgen Berg, Nærum 1925-2021 (Nekrolog)
 • Niels Peter Stilling
  Cand.jur. Ernst Goldschmidt, Skodsborg 1929-2021 (Nekrolog)
 • Årsberetning for RudersdalMuseer 2021
 • Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen
 • Selskabets regnskab
 • Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse

Søllerødbogen 2021


Indhold

 • Niels Peter Stilling
  Forord
 • Peter Hvidtfeldt
  Oltidens Trørød
  Et sted med ofringer af våben, smykker, dyr og mennesker
 • Niels Peter Stilling
  Da kristendommen kom til Nærum
  Ødekirkegården på Bytoften ved Wesselsminde
 • Hans-Ole Ketting
  Fisk og fugle - marker, overdrev og skov
  Historien om omformningen af Rude Skov gennem 300 år
 • Erik Trudsø Jespersen
  Den spanske syge
  En pandemi set med Søllerødøjne
 • Axel Bredsdorff
  Finske træhuse i Søllerød
  Da elementbyggeriet kom til Danmark
 • Kaj Sørensen
  Forsvarets byggeaktivitet på Henriksholm
  Byggerier med og uden byggetilladelse
 • Torsten Søgaard
  Et historisk værksted
  En personlig beretning om mine 25 år med Projektgruppen
 • Årsberetning for Rudersdal Museer 2020
 • Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 2020
 • Selskabets regnskab
 • Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse

Søllerødbogen 2020


Indhold

 • Niels Peter Stilling
  Forord
 • Merete Aagaard Henriksen
  Stemningshaven i Frederikslund og Pils Skov
  Fra romantisk haveanlæg til boligblokke
 • Joan Conrad
  Kroen, der gav navn til bydelen Holte
  Kro, brænderi, hotel og musikhus ved Kongevejen i Holte
 • Knud Børge Pedersen
  Giotto i Søllerød
  J.L. Lunds altertavle i Søllerød Kirke
 • Torsten Søgaard
  Holger Drachmann i Vedbæk
  En vinter i villa Tårnhøj 1880-81
 • Erik Trudsø Jespersen
  Søllerødstenen
  Historien om genforeningsmonumentet i Holte
 • Hans-Ole Ketting
  Det Hvide Palæ i Nærum og familierne Spies og Manthey-Wagner
 • Hans-Ole Ketting
  En Nærumdreng på Østfronten
  Sagførersønnen Mogens Peer Manthey-Wagners liv og skæbne
 • Kiti Weil
  Et af besættelsestidens meningsløse ofre
  Nedskydning af Kaj Chr. Didrichsen den 26. juni 1944
 • Kaj Sørensen
  Kampen om arealet til Flintemarken og Vedbæk skole
  To årtiers tovtrækkeri med Forsvaret
 • Rudersdal Museer. Årsberetning for 2019
  Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen
 • Selskabets regnskab
 • Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse


Forfatter- og titelregister


> Forfatter- og titelregister


Med dette link kan du hente et pdf-dokument med indholdsfortegnelsen, forfatter- og titelregister for alle Søllerødbøger fra 1942 og frem til 2021. Artikeltitlerne er sorteret kronologisk, efter forfatter og efter titel.

Søllerødbogen 2019


Indhold

 • Ander Bank Lohdal
  Græsdoktoren på Persilleslottet
  På kant med læger og adventister i Sodsborg
 • Hans-Ole Ketting
  Dengang champagnepropperne sprang ved Ravneholmskoven
  En historie om kilderne Skaare og Sct Ansgar ved Nymølle
 • Kaj Sørensen
  Da Flyvevåbenet indtog Vedbæk
  og mange års byplanlægning blev fejet af bordet
 • Birgitte Bojsen-Møller
  Glade dage i barndommens Vedbæk
  Lege og andre fritidsfornøjelser i 1930’erne og 40’erne
 • Sven Hjerting
  Magdalenehjem til Magdalene Park
  Skovly i Gl. Holte fra pigehjem til ejerlejligheder
 • Birgitte Hamborg
  Jørgen Schunck – en borgmester Søllerød aldrig fik
  Viseborgmester og skoleinspektør – en markant personlighed, der har sat store spor i vor kommune
 • Rudersdal Museer. Årsberetning for 2018
  Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen
 • Selskabets regnskab
 • Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse


Søllerødbogen 2018


Indhold

 • Susann Viby og Hans-Ole Ketting:
  En verdensmand i Nærum
  Iværksætteren Alfred Christensen
 • Torsten Søgaard:
  En kommunist flyttede ind
  Forfatteren Martin Andersen Nexø på Morlenesvej i Holte
 • Erik Trudsø Jespersen
  Tre globale virksomheder med udspring i Trørød
  Kaj Sørensen:
  Om at tegne kort
  - og historien om kort, hvor ikke alle bygninger kom med, særlig i Vedbæk
 • Nilels Peter Stilling:
  Nekrolog: Vognmand Ove M. Pedersen 1934-2018
  Jon Voss:
  Rudersdal Museer. Årsberetning 2017
  Anita Mikkelsen:
  Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 201
 • Verner Hyldby:
  Selskabets regnskab
 • Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse

Søllerødbogen 2017


Indhold

 • Torsten Søgaard:
  Præsteskriverier
 • Hans-Ole Ketting:
  Danmarks Darwin
 • Klaus Lyngbye:
  Komponister
 • Hans Krøyer:
  Min morfar var opvarter på Søllerød Kro
 • Christian Reinhold:
  Da Livgarden lå i Søllerød
 • Niels Peter Stilling:
  Nekrolog: Arkivar Morten Trommer 1953-2016
 • Job Voss:
  Rudersdal Museer. Årsberetning for 2016
 • Anita Mikkelsen:
  Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen
 • Verner Hyldby:
  Selskabets Regnskab
  Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse


Søllerødbogen 2016


Indhold

 • Torsten Søgaard:
  Dagbog fra Nærum 1787-1790
 • Sven Herting:
  Fldne kvinder i Søllerød
 • Jens Erik Staalby:
  H.C. Bache, en mand under pres, af sine omgivelser og sig selv
 • Hans-Ole Ketting:
  Friluftsliv langs Mølleåen
 • Henrik Franck:
  Walchris – musikalitet og elektromekanik i efterkrigstidens Nærum
 • Erik Trudsø Jespersen:
  Tyvekrogen
 • Robert P. Sørensen:
  Varme i rørene
 • Jon Voss:
  Rudersdal Museer. Årsberetning
 • Anita Mikkelsen:
  Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen
 • Verner Hyldby:
  Selskabets Regnskab
  Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse


Søllerødbogen 2015


Indhold

 • Hans-Ole Ketting:
  Holte Landpost og breve fra Søllerød Skole. Jernbane og kønsdrift omkring 1870.
 • Torsten Søgaard:
  Kong Georg i Vedbæk. Den græske konge og hans landsted ved Vedbæk.
 • Kaj Elkrog:
  Nærum industrialisering i efterkrigstiden. Fra landsby til industriby i det 20. århundrede.
 • Niels Peter Stilling:
  Vejen til Søllerød Museum eller Hellere udkommen end fuldkommen. Fra arkivar til museumsleder.
 • Niels Peter Stilling:
  Nekrolog. Arkitekt Jens Johansen 1934-2015
 • Jon Voss:
  Rudersdal Museer. Årsberetning for 2014.
 • Anita Mikkelsen:
  Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 2014.
 • Verner Hylby:
  Selskabets Regnskab.
  Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse

Søllerødbogen 2014


Indhold

 • Torsten Søgaard:
  Bolle Willum Luxdorph. Dagbogsoptegnelser fra 1700-tallet af en landligger ved Nærum Gadekær.
 • Michael Sinding:
  Erling Hoffmeyer. Fra overbibliotekar i Søllerød til museumsleder i Spanien.
 • Villiam Berg og Erling Hansen:
  Fra Holte til København i 1950'erne og 60'erne.
 • Jørgen Berg:
  Kunsten på Nærumgårdsskolen.
 • Steen Trolle:
  Vi går ikke ud, før vi er blevet enige". Erik Fabrin, borgmester 1986-2012.
 • Rudersdal Museer. Årsberetning 2013
 • Årsberetning for Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen 2013
 • Selskabets Regnskab 2013
 • Historisk-Topografisk Selskabs Bestyrelse 2013-2014

Søllerødbogen 2013


Indhold

 • Ole Lass Jensen, Mette Kjelstrup og Jakob Schlein Andersen: Oldtidsbønder og håndværkere- Arkæologiske udgravninger langs Helsingørmotorvejen
 • Anders Bank Lodahl: Villa Venti i Vedbæk. Landliggerliv i begyndelsen af forrige århundrede
 • Torsten Søgaard: Et halvt år i Skodsborg. Jeppe Aakjærs rekreationsophold på Skodsborg Sanatorium 1927-28
 • Jørgen Berg: Soldat i Den danske Brigade i Tyskland i 1947. Fra Værløse til Jever og retur til Holte
 • Lise Øvlisen: Alexander Klingspor og eleverne på Holte Gymnasium. Tale vedåbningen af Alexander Klingsporudstillingen på Mothsgården i Søllerød
 • Jørgen Berg, Jens Bruhn, Kaj Elkrog, Birgitte Hamborg, Birthe Hyldestrup og Jørgen Schunck: Opposition og samarbejde. Socialdemokratiet i Søllerød Kommune 1952-2007
 • Morten Trommer: Lokalaviserne – Det stod i avisen 1927
 • Svend Christensen: Beretning fra Rudersdal Museer - Mothsgården, Årsberetning 2012
 • Anne Birgitte Gurlev: Beretning fra Vedbækfundene, Årsberetning 2012
 • Martin Dahl: Beretning fra Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, Årsberetning 2012
 • Anita Mikkelsen: Beretning fra Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen 2012
 • Henrik Støtt: Selskabets Regnskab 2012
 • Historisk-Topografisk Selskabs Bestyrelse 2012-2013

Søllerødbogen 1942-2015


Herunder finder du den komplette liste over indholdet i Søllerødbøgerne fra den udkom første gang i 1942 og frem til i dag.

Ved at benytte linket øverst i højre margen kan du hente et pdf-dokument, hvor disse er ordnet efter hhv. forfatter og titel.


1942

Eiler Nystrøm: Rundskue i Søllerød Kommune

Gunner Knudsen: Gamle stednavne i Søllerød Kommune

Erik Fischer: Søllerød landskaber og –bygninger i billedekunsten

Victor Hermansen: Søllerød Kirke

Hans Bjarne: Holte Kirke

A.P. Rasmussen: Vedbæk Kirke

A.P. Rasmussen: Nærum Kirke


1943

V. Nordmann: De geologiske forhold i Søllerød Kommune

Mogens Knudsen: Litterære minder fra Søllerødegnen

Mogens Lebech: Krigens følger for Søllerød Kommune


1944

Howard Grøn: Skovudskiftningen i Søllerød Sogn

Hans Bjarne: Om bøller og om Bøllemosen ved Skodsborg

A. Avnholt: Oldtidsminder og oldtidsfund i Søllerød Kommune

Therkel Mathiassen: Udgravningerne på bopladsen ved Vedbæk boldbaner 1944

A. Avnholt: En hustomt under Vedbæk Strandvej

E. Bodenhoff: Søllerød Sø og omgivelser for 90 år siden

Hans Bjarne: Rester fra Dronninggårds storhedstid restaurants


1945

Howard Grøn: Kartografiske trœk af Geels Skovs historie

Hans Bjarne: Genforeningsstenen i Søllerød Kommune

A. Avnholt: Oldtidsminder og oldtidsfund i Søllerød Kommune

Hans Bjarne: Ejendommen ”Koefoedsminde'' og dens ejere

Hans Ellekilde: Hanne Nielsen, Danmarks dygtigste bondekone


1946

Hans Ellekilde: Hans Bjarne, mindeord

Therkel Mathiassen: En boplads fra ældre stenalder ved Vedbæk boldbaner

Martial Weber: Oberst J.F. Henry de Drevon

A. Avnholt: Japetus Steenstrup, Holtegård og Vidnesdam

Hans Ellekilde: Digterprœsten Casper Johannes Boye

E. Hoffmeyer: Bidrag til Søllerød biblioteksvœsens ældre historie

Erling Hoffmeyer: Søllerød før og nu


1947

Avnholt: Fra mit arbejde som arkœolog of museumsmand

Hans Ellekilde: Den gamle general

Eva Drachmann: Små erindringer fra ''Carlsminde''

Erling Hoffmeyer: Søllerød før og nu


1948

Hans Ellekilde: Søllerød sogneprœster i luthersk tid

A. Avnholt: Langs Øresundskysten fra istid til nutid

Eva Drachmann: Minder fra Dronninggård

Erling Hoffmeyer: Søllerød Kommune i gamle dage

Hans Ellekilde: Holte Juleblad 1922-36


1949

A. Avnholt: Trafikken langs Øresundskysten

Reidar Storaas: E. Grieg i Søllerød 1868

Hans Ellekilde: Familien Nimb i Holte og København

Sv.Aa. Thomassen: Søllerød sognerårds formænd 1842-1949


1950

Carl S. Billenstein: Et tilbageblik

H.P. Andersen: Arbejderbevægelsen i Søllerød Sogn

T. Bundgaard Lassen: I.C. Drewsen på Strandmøllen


1951

Hans Ellekilde: Christian Coldjørnsen og Nœrum


1952

Svend Andersen: Sjœldne planter i Søllerødegnen før og nu

Hans Ellekilde: Nœrum, guden Njords hjem


1953

Valdemar Møller: Mørke tildragelser fra ældre tid

Hans Ellekilde: Arveprinsesse Sophie Hedvig

F. Elle Jensen: En-provstevisitats i Søllerød 1734

Hans Ellekilde: Drewsens Hospital i Søllerød

L.P. Petersen: Erindringer fra min barndom

Folkesagn fra Rude skov. Udvalg ved Hans Ellekilde


1954-55

Hans Ellekilde: Søllerød Sogn 1682

Hans Ellelkilde: Landsdommer Ulrik Luft

Hans Ellekilde: Jacob Butienter på Strandmøllen 1683

Hans Ellekilde: Peder Hansen Resen

Meddelelse til Selskabets medlemmer


1956-57

Bjørn Fabricius: Frederic de Coninck

Bjørn Fabricius: Om posttyveriet i Rude skov 1845

Meddelelser fra Søllerødegnens historiske arkiv og museum

Bjørn Fabricius: Mindeord over Alfred Avnholt

Beretting fra museet for året 1956


1957

Hans Ellekilde: I Historikeren Peter Frederik Suhm

Bjørn Fabricius: P.F. Suhms testamenter

Bjørn Fabricius: Suhmsminde i Øverød

Meddelelser fra Søllerødegnens historiske arkiv og museum

Selskabets beretning for året 1957


1958, 4. hæfte

Hans Neerbeck: Bolle Villum Luxdorph

Niels Friis: J.P.E. Hartmann

Bjørn Fabricius: Luxdorphs og Hartmanns sommerbolig


1958, 5. hæfte

Knud Fabricius: Dronning Sofie Amalie

Aage Rohmann: Matthias Moth

Bjørn Fabricius: Lidt om Mothsgård

Årsberetning 1958


1959

Poul Aage Andersen: Nymølle og dens historie gennem tiderne

Poul Aage Andersen: Grundlæggeren af Nymølle Jacob Petz Dreyer

Hans Ellekilde: Mordet på Nymølle

Kirsten-Elizabeth Jessen: Omkring ''Skovbakken"

Meddelelser fra Søllerød Museum

Selskabets Årsberetning 1959


1960-61

Bjørn Falaricius: Koleraåret 1853

Bjørn Fabricius: Renlighed gennem 100 år

Bjørn Fabricius: Begivenheder i Søllerød Kommune 1960-61

Bjørn Fabricius: Nogle afdøde Søllerødborgere 1960-61

Bjørn Fabricius: Søllerød Kommunes indbyggere 1941-61

Museets årsberetning 1960-61

Historisk-topografisk Selskabs møder og udflugter 1960-61

Meddelelser fra formanden

Ole Packness: Redaktør Jørgen Helweg Møller

Ulrik Schou: Redaktør H.P. Andersen


1962-63

Knud Andersen: Vedbæk Havn 1939-1945

Hans Ellekilde: Odin og hans gamle kæmper

Franz Wedel: Vedbæk Kirkes bygning og indvielse

Hans Ellekilde: Vedbæks kirkeskibe

H. P. Andersen: Vandringer fra Gøngehuse og Trørød til Gl. Holte og Vedbæk

Ulrik Schou: Frederik Clausen

Hans Ellekilde: Meddelelser fra formanden


1964-65

G.S. Jørgensen: Hans Ellekilde

Hans Ellekilde: Søllerød Sogns faldne i 1864

Ella og Hans Ellekilde: H.C. Andersen i Søllerød juli 1864

E.L. Parbøl: Da jernbanen kom til Holte

F.B. Evaldsen: Provst Gunnar Sparsø

G.S. Jørgensen: Historisk-topografisk Selskab. Beretning 1964-66

Bjørn Fabricius: Søllerød Kommunes Museum. Beretning 1962-66

Annalise Børresen: Søllerød Kommunes Lokal-historisk Arkiv. Beretning 1964-66

Fra Billedarkivet.


1966-67

Jubilæumsbog

Roar Skovmand: Forord

G.S. Jørgensen: Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune gennem 25 år

Roar Skovmand: Årsberetning 1966-67

Annalise Børresen: Søllerød i billeder

Indholdsfortegnelse til Søllerødbogen 1942-67


1968

Roar Skovmand: Årsberetning 1967-68

Gunnar Sandfeld: Omkring Geels Bakke. Minder fra en provinsidyl kun 2 mil fra Rådhuspladsen og Kongens Nytorv

Harald R. Melchior: Henriksholm 1892-1943

Mogens Funch: Holte landpost

J.B. Friis-Hansen og Finn Slente: Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1968


1969

Jens Fr. Nørbæk: Maleren Erik Pauelsens Dronninggårdbilleder i De Conincks palæ

Fritz Alten:  Stampen i Jægersborg Dyrehave

Roar Skovmand: Årsberetning 1968-69

Finn Slente: Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1969


1970

Fra 1 970 er udgivelsesformen i hæfter og rækker afløst af selvstændigt paginerede, bøger tilrettelagt af E. Ellegaard Frederiksen.

Ady Rechnitzer: Vedbækfiskerne. Fiskerliv i Vedbæk før og nu

Roar Skovmand: Frederik VII og Skodsborg

Roar Skovmand: Årsberetning 1969-70

Finn Slente: Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1970


1971

Ingrid Markussen: Prinsesseskolerne i Søllerød Sogn 1721-1823

Roar Skovmand: Årsberetning 1970-71

Finn Slente: Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1971 1972


1972

Fr. Frederichsen og P. Thomassen: Bådfarten på Furesøen og tilstødende vande

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1971-31.3.1972

Finn Slente: Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1972

Utrykte kort, som finder i Matrikelarkivet. Ved Svend Balslev


1973

(præmieret af Forening for Boghaandværk)

Lise Bergsøe: Poul Bergsøe og ”Koefoeds Minde''

Gerty Ege: Familien Grøn på ''Rolighed''

Fritz Alten: ''Skovlyst” i Holte

Gunnar Sandfeld: Erindring og udforskning

Peer Thomassen: Søllerød Kommune på postkort

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1972-31-3.1973


1974

Gunnar Sandfeld: Alfred Avnholt. Lidt museumshistorie.

Nina Fabricius: Søllerød Museum på Mothsgården

Jørgen Ahlefeldt-Laurvig: Sølyst ved Vedbæk. 1. del.

Peer Thomassen: Lundtoftebanen

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1973-31.3.1974


1975

Sv.E. Albrethsen og Erik Brinch Petersen: Gravene på Bøgebakken, Vedbæk.

Gunnar Sandfeld: Skoleliv i Søllerød. Bidrag til den danske landsbyskoles historie i det 19. århundrede

Jørgen Ahlefeldt-Luaurvig: Sølyst ved Vedbœk. 2. del.

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1974-31-3-1975


1976

Jørgen Berg: Nœrumgårdskolen 1950-1975

Erik Sinding: Kommentarer til et Søllerød-motiv

Erik Brinch Petersen m.fl.: Vedbœkprojektet. Udgravningerne i Vedbækområdet

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1975-31.3.1976

Søllerød Kommunes Hæderspris til Gunnar Sandfeld

Lise Ott og Finn Stente: Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1974-1975


1977

Kirsten Voss: Bønderne i Søllerød

Erik Sinding: Raderinger med Søllerød-motiver

Erik Brinch Petersen m.fl.: Vedbækprojektet. I marken og i museerne

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1976-31.3.1977


1978

Ady Rechnitzer: ''Sømærket”. Et Vedbækhjem gennem 4 generationer

Erik Sinding: Kobberstik med Søllerød-motiver

Sv.Aage Knudsen: Bronzehalsringe fra Trørød. Et offerfund fra slutningen af yngre bronzealder

Sigurd Granild: ”Studententerhytten'' på Søllerød Kirkegård

Lise Ott of Finn Slente: Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1976-77

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1977-31.3.-1978


1979

Gunnar Sandfeld: Omkring Søllerød Kirke. Lidt om 3 interessante nyerhvervelser i Søllerød Kommunes Byhistoriske Arkiv

Erik Brinch Petersen m.fl.: Vedbækprojektet. Ny og gammel forskning. Udgravninger i summeren 1978

Jørgen Bird: Omkring Kirkestien fra Nærum til Søllerød

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1978-31.3.1979

Lise Ott og Finn Slente: Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1977-78


1980

Elisa Markvardt Pedersen: Gamle Søllerød-ejendomme i familierne Barfred-Pedersens og Barfreds eje

Jørgen Andersen-Nœrum: Barndom i Nœrums gamle Vognmandsgård

Charlotte Iversen: Gl. Holtegaard. En bygningshistorisk beskrivelse

Kirsten Rode: Fra Oldemors Gemmer

Leif Paltorp: Drengespejderne i Søllerød Kommune 1910-1950


1981

Paul E. Mathiassen: Historien om Søllerød Kommunes våben

Tom Matz: Carlsminde i 230 år

Tom Matz: Fin hestekultur på Carlsminde

Erling Andersen: Af Holte Kirkes of Ny Holts sogns historie

Sigurd Granild: Vejkrucifixet i Søllerød

Villiam Berg: Om Paradiskvarteret i Holte

Finn Schou: Skovfogedfamilien Steen og Rundforbi omkring 1890

Ady Rechnitzer: Skodsborgfiskerne

Helge Larsen: Hilsen fra Vedbæk

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1979-31.3.1980


1982

Gunnar Sandfeld: Gjeltehus - Skovly - Geelsgaard

Ulrik Schou: Søllerød grundejerforening. Træk fra dens historie

Erik Brinch Petersen m.fl.: Vedbækprojektet. Under mosen og byen

Roar Skovmand: Selskabet 1.4.1980-31.12.1980

Roar Skovmand: Tale ved Selskabets jubilæumsfest på Trørødskolen 2. marts 1982

Annalise Børresen: Kun den, i hvem fortiden er stuvet op, har fragt ind i fremtiden


1983

Mogens Iversen: En vandring på Søllerød Kirkegård

Viggo Sten Møller: En romantisk have fylder 200 år

Michael Sinding: Privat busdrift i Søllerød Kommune 1919-1982

Erik Sinding: Professor Kiœrskous Søllerød-billeder

Aksel Kjøller: Den hvide by ved Øresund. Træk af Skodsborg Badesanatoriums historie

Roar Skovmand: Selskabet 1.1.1981-31.12.1981


1984

Erik Helmer Pedersen: Bomænd og byfolk i 1700-tallets Søllerød

Bodil K. Hansen: Dagliglivet på Havarthigården i 1870-80'erne, heri: Herman Bang: Vekslende Themaer. Artikler i Nationaltidende om H.N. 1883

Niels Peter Stilling: Byhistorisk Arkiv f S.K. Beretning 1.6.82-31.12.83

Roar Skovmand: Selskabet 1.1.82-31.12.82


1985

Eiler Worsøe og Erik Oksbjerg: Søllerød sogns grænseland anno 1682. Den store Matrikels landskab omkring Rude skov

Inger Hartby: Navneskik blandt bønder og håndværkere i 1700-tallets Søllerød

Niels Peter Stilling: Rawert i Søllerød. Af en dansk rejsendes billeddagbog fra industriens pionertid

Jesper Boysen: Hans Ellekilde og hans virke inden for det sønderjyske og lokalhistoriske arbejde

Johannes Hofmeyer: Sønderjysk foreningsliv i Søllerød 1926-1985

Nina Fabricius: Sådan arbejder museet. Søllerød Museum gennem 10 år

Niels Peter Stilling: Byhistorisk Arkiv for S.K. Beretning 1984

Roar Skovmand: Historisk-topografisk Selskab i året 1983


1986

Lars Scheving: Søllerød under besættelsen

Palle Bræstrup: Frederik VII's grotte i Skodsborg

Tove Bojsen-Møller: Minder fra Søllerød Præstegård

Jørgen Mortensen: Fra min barndom i Nærum

Nina Fabricius: Søllerød Museum. Beretning 1985

Niels Peter Stilling: Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune

Erik Helmer Pedersen: Historisk-topografisk Selskab i året 1984


1987

Hans Thueslev: Thurah og Holtegaard

Peter Kalko: Holtegaards Fabrikker 1886-1986

Knud Weise: Rundt om Mølleåen

Bodil Weise: Fra Skagen til Søllerød

Søren Moses: Stammebådsprojektet på Vedbæk fundne 1986 samt beretninger fra Søllerød Museum, Byhistorisk Arkiv 1986 samt Historisk-topografisk Selskab i året 1985


1988

Nekrologer: Roar Skovmand – Mogens Funch

Roar Skovmand: Lystslotte, landsteder og kæmpehøje på Skodsborgegnen

Hans Thueslev: Vidnesbyrd fra Tingbogen

Peter Ritsholm: Vedbæk Havn

Else Marie Larsen: Lelle’s historie samt beretninger fra Søllerød Museum, Byhistorisk Arkiv 1987 samt Historisk-topografisk Selskab i året 1986


1989

Jørgen Nybo Rasmussen: Den nye Kongevej

Inger Hartby: Da Søllerød-folkene blev skrevet i mandtal

Ady Rechnitzer: Billedhuggerinden Lolly Rotwitt Schmidt 1887-1975

Axel Ottesen: Op og ned på ski i Holte samt beretninger fra Søllerød Museum, Byhistorisk Arkiv 1988 samt Historisk-topografisk Selskab i året 1987


1990

Hans Thueslev: Ulovligheder og retssager på Søllerødegnen i 1700-tallet

Jens Johansen: Da Søllerød kommune fik moderne skoler

Karen Mortensen: Barndom i Vedbæk i århundredets begyndelse

Thea Bergsveinsson: Omkring Mejeriet Kohave

Bent Hilbert: Da vi blev ''Øverødder''

Albert Gehrke: Bevarings bestræbelser i Søllerød kommune samt beretninger fra Søllerød Museum, Byhistorisk Arkiv 1989 samt Historisk-topografisk Selskab i året 1988


1991

Peter M.M. Christensen: Søllerød kirke

Bente Jønsson: Alfred Avnholt og de første Vedbækfund

Svend Balslev: Landmåler Balle i Søllerød - en tragisk skikkelse

Svend Otto Andersen: Fotografiet fortæller. Per Nilens 25 års håndværkerjubilæum i Vedbæk 1923

Knud Weise: Søllerød Vandrerhjem og Mothsvej i 1930'erne samt beretninger fra Søllerød Museum, Vedbœkfundene, Byhistorisk Arkiv 1990

Arbejdsgrupper ved museum og arkiv og beretninger fra Historisktopografisk Selskab 1989 og 1990


1992

Bente Jønsson: En bronzeøkse fra Gl. Holtegaard

Eliza Fonnesbech-Sandberg: En oldtidsboplads ved Rygård

Jette R. Orduna: Hvor lå Holte? – En arkæologisk eftersøgning af middelalderlandsbyen Holte

Ida Ravn Søndenbroe: Den sidste gård i Gl. Holte. Familien Hoffmeyer på Holtegård

Jørgen Adriansen: Holte ligger i Odsherred

Christian Reinhold: På hat med et halvt århundrede

Thea Bergsveinsson: Nærum Kostskole – som jeg husker den

Niels Peter Stilling: Beretning fra Søllerød Museum 1991

Bente Jønsson: Beretning fra Vedbækfundene

Jens Henrik Tiemroth: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1991

Erik Helmer Pedersen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab i året 1991

Selskabets regnskab 1990, Selskabets bestyrelse pr. 1/1 1992


1993

Jens Henrik Tiemroth: Idræt i en forstadskommune

Jørgen Berg: Paradisets bjælkehuse

Marie Louise Gunder-Hansen: Sommergæster i Søllerød

Tove Poore: Fra barakken i Øverød

Arne Søndenbroe: Op til Holte

Niels Peter Stilling: Beretning fra Søllerød Museum 1992

Bente Jønsson: Beretning fra Vedbækfundene 1992

Jens Henrik Tiemroth: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1992

Erik Helmer Pedersen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab i året 1992

Selskabets regnskab 1991, Selskabets bestyrelse pr. 1/1 1993


1994

Svend Balslev: Caroline Mathildes Søllerød 1771 – Seks kort fra Frydenlund og omegn

Dan Ch. Christensen: Plovkonkurrencen på Strandmøllen 1820. Den teknologihistoriske konflikt bag svingplovens indførelse i Danmark

Peter M.M. Christensen: En musikalsk sommer i Søllerød. Edvard Grieg og Danmark

Jørgen Adriansen: Blomsterkummen fra Skodsborg. Historien om Ringsted-døbefonten på Søllerød Museum

Christian Schultz: Muldets frænder. Lidt om min skoletid i Nærum i trediverne

Jens Johansen: En bebyggelse fra 1960’erne. Egevang Syd, matrikelnummer 5k af Nærum, 1771-1994

Anne-Lise Høck: For 100 år siden. Det skrev Kjøbenhavns Amts Avis i 1894

Eliza Fonnesbech-Sandberg: Nekrolog - Nina Fabricius 1933-1994

Niels Peter Stilling: Nekrolog – Hans Thueslev 1906-1994

Niels Peter Stilling: Beretning fra Søllerød Museum 1993

Bente Jønsson: Beretning fra Vedbækfundene 1993

Jens Henrik Tiemroth: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1993

Erik Helmer Pedersen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 1993

Selskabets regnskab 1992, Selskabets bestyrelse pr. 1/1 1993


1995

Lars Erik Storm: Kromanden, præsten, konferenceråden, digteren og nogle uheldige bønder. Striden om Nærum kro i 1790’erne

Eiler Worsøe: Vi blev født til det. Erindringer fra det sidste år af besættelsen

Marie Louise Gunder Hansen: Et liv i Søllerød gennem et halvt århundrede. Erindringer fra Nærum og omegn

Torsten Søgaard: Attemosevej 33, Søllerød. En lille historie om skjult nød i 1950’ernes Søllerød

Anne-Lise Høck: For 100 år siden. Det skrev Kjøbenhavns Amts Avis i 1895

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum 1994

Bente Jønsson: Beretning fra Vedbækfundene 1994

Jens Henrik Tiemroth: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1994

Erik Helmer Pedersen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 1994

Selskabets regnskab 1993, Selskabets bestyrelse pr. 1/1 1994


1996

Niels Peter Stilling: Fra stald til kro – fra bakke til dal

Jørgen Adriansen: En landskabsplan for Nordsjællands barokslotte

Svend Balslev: Geog Christian Hilker

Jens Johansen: 2 Miil fra Nørreport

Ruth Andersen: Der er en brønd, som rinder ..

Jens Johansen: Søllerød i sort og hvidt – et år efter

Anne-Lise Høck: For 100 år siden

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum 1995

Bente Jønsson: Beretning fra Vedbækfundene 1995

Bente Jønsson: En spydspids fra Trørød

Jens Henrik Tiemroth: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1995

Erik Helmer Pedersen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 1995

Selskabets regnskab 1994 og 1995, Selskabets bestyrelse 1994 og 1995


1997

Peter M.M. Christensen: Mathias Moth – Embedsmand, heksedommer, leksikograf og landligger i Søllerød

Erik Sinding: Et Mindeblad i Bakkehuset

Jens Johansen: Holte Landpost 1864-1873

Hasse Neerbek: Et hjørne af Holte under 2. verdenskrig

Jens Bruhn: Det svinger og svajer under skolens gulv. Søllerød Jazzklub 1977-1997

Anne-Lise Høck: For 100 år siden

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum 1996

Pernille Foss og Bente Jønsson: Beretning fra Vedbækfundene 1996

Jens Henrik Tiemroth: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1996

Erik Helmer Pedersen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 1996

Hemming Hansen: Selskabets regnskab 1996

Selskabets bestyrelse 1996


1998

Torsten Søgaard: Axel Grandjean

Jørgen Berg: Da telefonen kom til Søllerød

Jens Johansen: De Runde Haver i Nærum

Anne-Lise Høck: For 100 år siden

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum 1997

Pernille Foss: Beretning fra Vedbækfundene 1997

Jens Henrik Tiemroth: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1997

Erik Helmer Pedersen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 1997

Hemming Hansen: Selskabets regnskab 1997

Selskabets bestyrelse 1997


1999

Pia Bøttiger Mørck et al: Vedbæks ældste stenalderboplads

Niels Peter Stilling: Byhorn, bystævne og bondegårde i Øverød

Harriet M. Hansen: Fotograf Asta Lichtenberg Madsen

Palle Schiff: Holte Gymnasium in Memoriam

Annalise Børresen: Blandt bøger, billeder og arkivalier

Anne-Lise Høck: For 100 år siden

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum, Mothsgården 1998

Jens Bruhn og Benny Staal: Beretning fra Vedbækfundene 1998

Benny Staal: En kasse med oldsager

Jesper Boysen: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1998

Jesper Boysen: En kasse med billeder

Erik Helmer Pedersen og Palle Schiff: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 1998

Hemming Hansen: Selskabets regnskab 1998

Selskabets bestyrelse 1998


2000

Jørgen Berg: Da telegrafen kom til Vedbæk og Skodsborg

Torsten Søgaard: Jenny Blicher-Clausen, præstefrue i Søllerød

Christian Schultz: Den uartigste dreng

Jens Johansen: Nærumbanen i 100 år – men mest de sidste 25

Anne-Lise Høck: For 100 år siden

Niels Peter Stilling: Nekrolog - Gunnar Sandfeld

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum 1999

Jens Bruhn og Benny Staal: Beretning fra Vedbækfundene 1999

Benny Staal: Skåltegnssten ’flytter hjem’

Jesper Boysen: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 1999

Jesper Boysen: En hyldest til pastor Ferdinand Jensen

Palle Schiff: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 1999

Hemming Hansen: Selskabets regnskab 1999

Selskabets bestyrelse 1999


2001

Else Marie Christensen, Agnes Fridberg, Karl Aage Hald, Hanne Blegved Jensen og Ole Rafn: Sten med skåltegn

Ole Rafn: En ”ættesten” ved Attemosegård

Else Marie Christensen, Agnes Fridberg, Karl Aage Hald, Hanne Blegved Jensen og Ole Rafn: Skelsten fra 1700-tallet

Jens Johansen: Sten langs Søllerøds veje

Svend Balslev: Frydenlund på auktion

Erik Housted: Med Fattig-Holm i Skodsborg

Ole Sørensen: Søllerød Rådhus

Morten Trommer: Lokalaviserne – Det stod i 1915

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum 2000

Jens Bruhn og Benny Staal: Beretning fra Vedbækfundene 2000

Jesper Boysen: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 2000

Palle Schiff: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 2000

Hemming Hansen: Selskabets regnskab 2000

Selskabets bestyrelse 2000


2002

Werner Nielsen: To af de ældste slægter i kommunen

Christian Schultz: Glimt af ”Skovhuset”s historie

Erik Carlé: I begyndelsen var ordet

Erik Astrup: Borgmester Erik Øjgaard – og lidt om de politiske forhold forud for ham

Morten Trommer: Fra lokalaviserne 1916

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum – Mothsgården 2001

Niels Peter Stilling: Nekrolog – Annelise Borresen

Jens Bruhn og Benny Staal: Beretning fra Vedbækfundene 2001

Erik Brinch Petersen: Nekrolog - Povl Merløe 1920-2001

Else Marie Christiansen, Agnes Fridberg, Karl Aage Hald, Hanne Blegved Jensen og Ole Rafn: Flere sten med skåltegn

Jens Bruhn og Benny Staal: Beretning fra Vedbækfundene 2001

Jesper Boysen: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 2001

Jesper Boysen: Flyverhelten Michael Hansen

Palle Schiff: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 2001

Hemming Hansen og Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2001

Selskabets bestyrelse 2001


2003

Ernst Goldschmidt: En biskop besøger Søllerød

Torsten Søgaard: Breve fra 1800-tallet. J.P.E. Hartmann og hans familie i Søllerød og Nærum

Jørgen Schunck: Erik Øjgaard. Fredningsborgmesteren i ”Den grønne kommune”

Jørgen Berg: De små familieportrætter

Morten Trommer: Der stod i avisen 1917

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum – Mothsgården 2002

Niels Peter Stilling: ”De ungarske træer”

Ole Emil Riisager: GL 1921 Special

Pia Bøttiger Mørck og Benny Staal: Beretning fra Vedbækfundene 2002

Jesper Boysen: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 2002

Svend Balslev og Niels Peter Stilling: Udvandrerbrev fra Nykøbing Sjælland

Palle Schiff: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 2002

Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2002

Selskabets bestyrelse 2002


2004

Niels Peter Stilling: Fra Nærum til Nordamerika. Opbrud og udvandring fra Søllerød Sogn i 1800-tallet

Torsten Søgaard: Der poetiske skolelærer. Nicolai Emil Petersen, lærer ved Søllerød Skole fra 1875 til 1888

Birthe Mortensen: Erindringer om Frederik Clausen. Gårdejeren og sognerådsformanden fra Havarthigård

Ernst Goldschmidt: Museumsdrømme. Aase Breda, mæcenen bag malerinden Ebba Breda

Morten Trommer: Lokalaviserne – Det stod i avisen 1918

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum – Mothsgården 2003

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: To Kakkelovne

Jens Hallin: Beretning fra Vedbækfundene 2003

Else-Marie Christiansen: Endnu en sten med skåltegn

Jesper Boysen: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 2003

Jesper Boysen: Der bor en bager … i Trørød

Palle Schiff: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 2003

Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2003

Selskabets bestyrelse 2003


2005

Niels Peter Stilling: Vores stednavnes rødder – Lidt om navnestoffet i Søllerød og Birkerød

Werner Nielsen: Elleslettegaard

Peter M. M. Christensen: H. C. Andersen i Søllerød

Torben Senn: A/S Dansk Hattefabrik, Skodsborg

Morten Trommer: Lokalaviserne – Det stod avisen 1919

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum – Mothsgården 2004

Jens Hallin: Beretning fra Vedbækfundene 2004

Jesper Boysen: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 2004

Palle Schiff: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 2004

Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2004

Selskabets bestyrelse 2004-2005


2006

Niels Peter Stilling: En virksomhed grundlægges – Søllerød Kommune i gamle dage

Svend Balslev: Et lærerdynasti i Nordsjælland

Ernst Goldschmidt: Om Aggershvile og en ufredelig fredning

Christian Schultz: Badeanstalten i Frederikslund Skov

Jørgen Berg: Min røde ungdom

Jens Johansen: Det ”tropiske” Selskab

Morten Trommer: Lokalaviserne – det stod i aviserne 1920

Niels Peter Stilling og Jens Johansen: Beretning fra Søllerød Museum – Mothsgården 2005

Jens Hallin: Beretning fra Vedbækfundene 2005

Morten Trommer: Beretning fra Byhistorisk Arkiv 2005

Palle Schiff: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 2005

Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2005

Selskabets bestyrelse 2005-2006


2007

Torsten Søgaard: Marie de Conincks dagbøger 1793-1815

Ole Rafn: Min Farmors Hus - Erindringer fra det gamle Skodsborg

Fleming Rikard-Petersen: Holte Bank gennem 100 år. 1907-2007

Mikael Bramsen: En skole forud for sin tid - Erindringer fra Holte Gymnasium i 1950'erne.

Morten Trommer: Lokalaviserne. Det stod i avisen 1921

Niels Peter Stilling: Beretning fra Søllerød Museum – Mothsgården 2006

Henrik Mohr Balslev: Fra sprøjtehus til brandrum. Nærum Sprøjtehus 1907-2007

Jens Hallin: Beretning fra Vedbækfundene 2006

Morten Trommer: Beretning fra Søllerød Byhistorisk Arkiv 2006

Sisse Finken: Beretning fra Søllerød Stadsarkiv 2006

Palle Schiff & Anita Mikkelsen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab 2006

Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2006

Selskabets bestyrelse 2006-2007


2008

Ingrid Jensen: Enrum og Conrad Alexander Fabritius Tengnagel

Christian Schulz: Alfred Olsen og Egebækgård

Ernst Goldschmidt: Frederik Clausen - en visionær Sognerådsformand

Jørgen Berg: Paul Berg - Skultør og smed

John Rose-Hansen: 50 år med løver i Søllerød

Morten Trommer: Lokalaviserne - det stod i aviserne 1922

Niels Peter Stilling: Beretning for Rudersdal Museer – Mothsgården 2007

Jens Hallin: Beretning fra Vedbækfundene 2007

Sacha Mauel: Depotfundet fra Nyvang – Forsvundet og genfundet

Martin Dahl: Beretning fra Søllerød Stadsarkiv 2007

Morten Trommer: Beretning fra Lokalhistorisk Center 2007

Anita Mikkelsen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 2007

Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2007

Selskabets bestyrelse 2007-2008


2009

Jytte Falck Rasmussen, Edvard Andersen, Tove Bentsen, Alis Hansen, Rita Sønder, Gerda Sønder, Else Petersen, Mogens Bertram, Gotfred Lund Petersen: Kohavevejens børn – ni livshistorier med udgangspunkt i Trørød.

Michael Sinding: Blå busser i det grønne område.

Ernst Goldschmidt: Frederik Clausen – en sognerådsformand i modvind.

C.C. Ahnfeldt-Mollerup: Han faldt for fædrelandet – Shellhuset den 21. marts 1945.

Morten Trommer: Lokalaviserne – det stod i avisen 1923.

Niels Peter Stilling: Beretning for Rudersdal Museer – Mothsgården 2008

Bjarne Pedersen: Museets valnøddesnaps gennem 10 år

Jens Hallin: Beretning fra Vedbækfundene 2008

Sacha Mauel: Depotfundet fra Nyvang – Forsvundet og genfundet

Martin Dahl: Beretning fra Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune 2008

Anita Mikkelsen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 2008

Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2008

Selskabets bestyrelse 2008-2009


2010

Ove Pedersen: Holte Flytteforretning

Axel Bredsdorff: Fra fattighjælp til aldersrente

Ole Rafn: Skodsborgs første etagehuse

Ernst Goldschmidt: Arkitekten Palle Suenson - og hans huse i Søllerød

Martin Dahl: Fanget på isen

Jørgen Berg: "Mortens mur"

Morten Trommer: Lokalaviserne - det stod i avisen i 1924

Niels Peter Stilling: Beretning fra Rudersdal Museer – Mothsgården 2009

Jens Johansen: Hjem til Århus

Jens Hallin: Beretning fra Vedbækfundene 2009

Martin Dahl: Beretning fra Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune 2009

Anita Mikkelsen: Beretning fra Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 2009

Henrik Støtt: Selskabets regnskab 2009

Selskabets bestyrelse 2009-2010


2011

Anders Bank Lohdahl: Bomuldsvæveriet Godthåb

Jørgen Berg, Jens Bruhn, Kaj Elkrog, Birgitte Hanmborg, Birthe Hyldestrup og Jørgen Schunk: Da socialdemokratiet kom til Søllerød

Niels Strandsberg: Mordet i Øverød

Ernst Goldschmidt: Arkitekten Palle Suenson

Arne Ipsen: Kirkespil gennem 40 år

Morten Trommer: Lokalaviserne - Det stod i avisen 1925

Niels Peter Stilling: Beretning fra Rudersdal Museer - Mothsgården, Årsberetning 2010

Anne Birgitte Gurlev: Beretning fra Vedbækfundene, Årsberetning 2010

Martin Dahl: Beretning fra Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, Årsberetning 2010

Anita Mikkelsen: Beretning fra Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen 2010

Henrik Støtt: Selskabets Regnskab 2010

Selskabets Bestyrelse 2010


2012

Torsten Søgaard: Karl 12. i Vedbæk, ifølge Voltaire

Ole Rafn: Skodsborgs forvandling i 1900-tallet

Jørgen Berg, Jens Bruhn, Kaj Elkrog, Birgitte Hamborg, Birthe Hyldestrup og Jørgen Schunck: Socialdemokratiet i en brydningstid – mellem krise og vækst

Erland Kongsdal Pedersen og Ove M. Pedersen: En skiklub hopper ud i Holte

Jørgen Berg: Kunstkredsen i det grønne område

Ernst Goldschmidt: Et luksushotel på Vedbæk Sydstrand, anno 1960

Morten Trommer: Lokalaviserne – Det stod i avisen 1926

Niels Peter Stilling: Beretning fra Rudersdal Museer - Mothsgården, Årsberetning 2011

Anne Birgitte Gurlev: Beretning fra Vedbækfundene, Årsberetning 2011

Martin Dahl: Beretning fra Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, Årsberetning 2011

Anita Mikkelsen: Beretning fra Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen 2011

Henrik Støtt: Selskabets Regnskab 2011

Historisk-Topografisk Selskabs Bestyrelse 2011-2012


2013

Ole Lass Jensen, Mette Kjelstrup og Jakob Sclein Andersen: Oldtidsbønder og håndværkere. Arkæologiske udgravninger langs Helsingørmotorvejen

Anders Bank Lodahl: Villa Venti i Vedbæk. Landliggerliv i begyndelsen af forrige århundrede

Torsten Søgaard: Et halvt år i Skodsborg, Jeppe Aakjærs rekreationsophold på Skodsborg Sanatorium 1927-28

Jørgen Berg: Soldat i Den danske Brigade i Tyskland i 1947. Fra Værløse til Jever og retur til Holte

Lise Øvlisen: Alexander Klingspor og eleverne på Holte Gymnasium. Tale ved åbningen af Alexander Klingsporudstillingen på Mothsgården i Søllerød

Jørgen Berg, Jens Bruhn, Kaj Elkrog, Birgitta Hamborg, Birthe Hyldstrup og Jørgen Schunk: Opposition og samarbejde. Socialdemokratiet i Søllerød Kommune 1952-2007

Morten Trommer: Lokalaviserne – Det stod i avisen 1927

Svend Christensen: Beretning fra Rudersdal Museer - Mothsgården, Årsberetning 2012

Anne Birgitte Gurlev: Beretning fra Vedbækfundene, Årsberetning 2012

Martin Dahl: Beretning fra Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, Årsberetning 2012

Anita Mikkelsen: Beretning fra Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen 2012

Henrik Støtt: Selskabets Regnskab 2012

Historisk-Topografisk Selskabs Bestyrelse 2012-2013


2014


Torsten Søgaard: Bolle Willum Luxdorph. Dagbogsoptegnelser fra 1700-tallet af en landligger ved Nærum Gadekær.

Michael Sinding: Erling Hoffmeyer. Fra overbibliotekar i Søllerød til museumsleder i Spanien.

Villiam Berg og Erling Hansen: Fra Holte til København i 1950'erne og 60'erne.

Jørgen Berg: Kunsten på Nærumgårdsskolen.

Steen Trolle: Vi går ikke ud, før vi er blevet enige". Erik Fabrin, borgmester 1986-2012.

Rudersdal Museer. Årsberetning 2013

Årsberetning for Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen 2013

Selskabets Regnskab 2013

Historisk-Topografisk Selskabs Bestyrelse 2013-2014


2015

Hans-Ole Ketting: Holte Landpost og breve fra Søllerød Skole. Jernbane og kønsdrift omkring 1870.

Torsten Søgaard: Kong Georg i Vedbæk. Den græske konge og hans landsted ved Vedbæk.

Kaj Elkrog: Nærum industrialisering i efterkrigstiden. Fra landsby til industriby i det 20. århundrede.

Niels Peter Stilling: Vejen til Søllerød Museum eller Hellere udkommen end fuldkommen. Fra arkivar til museumsleder.

Niels Peter Stilling: Nekrolog. Arkitekt Jens Johansen 1934-2015

Jon Voss: Rudersdal Museer. Årsberetning for 2014.

Anita Mikkelsen: Årsberetning for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 2014.

Verner Hylby: Selskabets Regnskab.

Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse