Galleri2021

Galleri og afholdte arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Afholdte arrangementer med udvalgte fotos

2021

8. april 2021

Søllerød Kirkegård

- en rundvisning ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling

Kirkegården rummer utallige interessante gravminder. Her er både fornem religiøs kunst, som f.eks. billedhuggeren Aksel Hansens ”Dommedags-engel”, rejst på industrimanden Julius Holmblads mausoleum i 1897, og gravminder og inskriptioner over mennesker, der har spillet betydelige roller i såvel danmarkshistorien som vor farverige lokalhistorie.

15. juni 2021

Genforeningen 1920 og Søllerødstenen i Holte

- foredrag, og sang Rudersdal Rådhus

Stenen blev rejst i 1930 og var noget af en lokal kraftanstrengelse, idet stenen skulle flyttes fra Nyvang Mose i Trørød/Vedbæk til vejgaflen i Holte, og idet de eneste maskiner, der kunne den slags, var lokale damptromler. Denne del af historien om stenens tilblivelse blev fortalt i Rådssalen af Erik Trudsø Jespersen, der også har skrevet herom i Søllerødbogen 2020.

Før og efter dette foredrag blev der sunget nogle gode nationale sange under musikledsagelse af den meget dygtige organist og dirigent Steen Lindholm og med forsang af operasanger Kirsten Vaupel.


7. oktober 2021

”Den fjerde rytter” - 10.000 års epidemihistorie

Foredrag ved historiker Ph.D Poul Duedahl

For langt de fleste af den moderne verdens indbyggere var det første gang, de så effekten af en verdensomspændende epidemi med den angst og destruktion som følger i dens slipstrøm. I et historisk perspektiv var den til gengæld forventelig.

Frygten for epidemierne er ældgammel og har stort set alle tider været til stede. I den vestlige verden blev den ofte symboliseret ved den Fjerde Rytter - en gustengul rytter, beskrevet i Johannes’ Åbenbaring, som bragte sygdom, sult og død med sig.


14. december 2021

Julearrangement for medlemmer

Julehygge i Søllerød Sognegård, med lokalhistorisk quiz og forfriskninger.

29. april 2021

Det nye museum i Vedbæk

Udendørs arrangement

Vandretur gennem Maglemosen fra ”Bøgeholmen” og frem til den reserverede museumsgrund nord for Henriksholms Allé.

Museumschef Anja Olsen og leder af Vedbækfundene, Anne Birgitte Gurlev, fortalte om planerne for den kommende formidling af de enestående fund fra Maglemoseområdet.

14. september 2021

Generalforsamling 2021

Dagsorden i følge vedtægterne

Efter generalforsamlingen holdt Steffen Riis foredrag om Genforeningen 1920. Foredraget var baseret på Steffen Riis egen bog om emnet.


30. september 2021

”Pestilens – Livet i epidemiens skygge”

- en rundvisning i Mothsgårdens udstilling

Medlemmer af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen inviteres denne dag til en eksklusiv rundvisning i udstillingen. Her kan man høre om ”pestmasker”, ”jernlunger” og andre opfindelser skabt af mennesker i forsøget på at overleve tidligere tiders epidemier.

28. oktober 2021

Barrison-feberen

Foredrag ved dr. phil Hans Henrik Appel

Verdens første popfænomen: historien om de fem danske Sisters Barrison, der i 1890’erne vakte begejstring og forargelse i de europæiske storbyer.

I dette foredrag stiller historiker dr. phil. Hans Henrik Appel skarpt på nogle af de centrale spørgsmål i sin bog ”Barrison-feberen”, der netop er blevet kåret som Årets Historiske Bog 2020.

Bogen fortæller historien om fem danske søstre, der i 1880’erne udvandrer med deres forældre fra fattige kår i København. I New Yorks slum bliver søstrene opdaget af den tidligere anarkist, danskeren William Fleron, der tilbyder at blive deres impresario.

19. maj 2021

Æbelholt Kloster

- besøg klosterruinen, urtehaven og museet

Guide: Axel Bredsdorff og guide fra Museum Nordsjælland.

Augustinerne flyttede deres kloster fra Eskildsø til Æbelholt i 1176, træbygninger afløstes af grundmurede (egne sten!) bygninger som på tegningen, og først i 1560 blev det revet ned for at bidrage til bygningen af Frederiksborg Slot.

15. september 2021

Skåltegnstur i Sandbjerg Østerskov

Turleder Søren P. Petersen

Søren tog os med rundt i Sandbjerg Østerskov for at genfinde de tre kendte, hvoraf to er registret i RANE-projektet benævnt nr. 19, 20. Den 3. sten er kommet til sidenhen. Turen gik også forbi udvalgte gravhøje og Livgarde Bataljons stenmonument.13. oktober 2021

Danmarks herregårde i Slesvig

Foredrag ved historiker Ph.D. Niels Peter Stilling

Femte bind i Danmarks Herregårde (Gyldendal) af Niels Peter Stilling  omhandler Slesvig og Holsten. Foredraget dækker Slesvig-delen.
En veloplagt Niels Peter førte tilhørerne rundt til de vigtigste herregårde i Slesvig, og præsenterede menneskerne bag de historiske huse med udgangspunkt i den Danmarkshistorie, der har udspillet sig i hertugdømmerne. Et senere foredrag dækker herregårde i Holsten.