Medlemsblad

Medlemsbladet: NYT fra lokalhistorien

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Medlemsbladet, NYT fra lokalhistorien, udkommer to gange årligt med hhv. forårs- og efterårsprogrammet.


Bladet sendes med post til selskabets medlemmer i februar og september.

Indholdet i sidste nummer af NYT fra lokalhistorien, forår 2023


 • Bestyrelsen
 • Formanden beklager
 • Magasin du Nord
 • Inge Lehmann
 • Eske Willerslev og DNA
 • Norske storgårde
 • Vejlesø rundt
 • Birkerødturen
 • Claus Bryld
 • Rudersdal Museer
 • Kontakt, Generalforsamling 2023
 • Selskabet

Redaktion

Ansvarshavende: Bjarne Pedersen, Carsten Erichsen, Axel Bredsdorff (ansvarshavende)