Medlemsblad

Webmaster: Søren P. Petersen,  Sidst opdateret: 9/1-2020

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

Medlemsbladet: NYT fra lokalhistorien

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Medlemsbladet, NYT fra lokalhistorien, udkommer to gange årligt med hhv. forårs- og efterårsprogrammet.


Bladet sendes med post til selskabets medlemmer i februar og september.

Indholdet i sidste nummer af

NYT fra lokalhistorien, efterår 2019


  • Bestyrelsen
  • Langt fra verden
  • Skåltegnssten
  • Rundt i Nærum
  • Frydenlund
  • ”Rudersdal i Danmarkshistorien 2”
  • Nærumbilleder
  • Referat af generalforsamlingen 2019
  • Vedbæk Havn 1919-2019
  • Redaktionelt

Redaktion

Ansvarshavende: Axel Bredsdorff, Vedbæk Stationsvej 8, 3.th., 2950 Vedbæk

Øvrige: Bjarne Pedersen og Carsten Erichsen