Medlemsblad

Medlemsbladet: NYT fra lokalhistorien

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Medlemsbladet, NYT fra lokalhistorien, udkommer to gange årligt med hhv. forårs- og efterårsprogrammet.


Bladet sendes med post til selskabets medlemmer i februar og september.

Indholdet i sidste nummer af NYT fra lokalhistorien, efterår 2021


 • Bestyrelsen
 • Antikken i Rudersdal
 • Generalforsamling
 • Skåltegnssten
 • Besøg på museet
 • Den fjerde rytter
 • Vedbækfundene
 • Herregårde i Slesvig
 • Søstrene Barrisont
 • Eske Willerslev
 • Julearrangement
 • Nyt fra Rudersdal Museer
 • Foreningsoplysninger

Redaktion

Ansvarshavende: Bjarne Pedersen, Carsten Erichsen, Axel Bredsdorff (ansvarshavende)