Medlemsblad

Medlemsbladet: NYT fra lokalhistorien

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Medlemsbladet, NYT fra lokalhistorien, udkommer to gange årligt med hhv. forårs- og efterårsprogrammet.


Bladet sendes med post til selskabets medlemmer i februar og september.

Indholdet i sidste nummer af NYT fra lokalhistorien, forår 2024


  • Bestyrelsen
  • Leder
  • Fremtiden for lokalhistorien
  • Rovmordet i Øverød
  • Vedbæk kirke og kirkegård
  • Store Holte og Holtegård
  • Furesøen rundt
  • Søllerødturen i grænselandet
  • Generalforsamling 2024

Redaktion

Ansvarshavende: Bjarne Pedersen, Carsten Erichsen, Axel Bredsdorff (ansvarshavende)