Galleri2019

Galleri og afholdte arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Afholdte arrangementer med udvalgte fotos

2019

5. februar 2019

Rude Skov

- fra 1600-tallets overdrev til vore dages multifunktionalitet -

Foredrag af professor Bo Fritzbøger

Birkerød Sognegård.

 

Kulturskovens historie, som fx Rude Skov, fra ca. 1600-tallet og frem til i dag.

Arrangører: Birkerød Sogn, Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen og Danmarks Naturfredningsforening (Rudersdal).

 

Se billeder (Søren P. Petersen) ved at klikke på billedet.

28. marts 2019

Birkerød kirke

- foredrag og rundvisning ved tidl. Museumsleder Niels Peter Stilling -

Birkerød Kirke rummer en enestående kulturarv fra middelalderen. Først og fremmest er kalkmalerierne fra omkring 1350 et besøg værd. Men også den fornemme sengotiske altertavle fra omkring 1480 tilhører 1. klasse blandt det bevarede kirkeinventar fra middelalderens Danmark.

28. maj 2019

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Efter generalforsamlingen holdt Niels Peter Stilling foredrag om "Rudersdal i Danamarkshistorien - de sidste 100 år".

Se billederne her ....

Anita Mikkeslen udnævnes som æresmedlem af Selskabet.

16. september 2019

Besøg ved de arkæologiske udgravninger ved Wesselsminde

Esben Aarsleff viste rund på udgravningsfeltet af en kirkegård fra o. primo år 1000.

Vi venter spændt de videre undersøgelser.

Se Søren P. Petersens billeder her …

10. oktober 2019

Frydenlund Slotshave og Frydenlund

Rundvisning ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling og Erik Trudsø Jespersen, HISTTOP

Det lille slot Frydenlund i Trørød tilhørte en kort periode omkring 1770 dronning Caroline Mathilde.

I 1683, erhvervede Chr. 5. den beskedne kobbermølle »Freudenlund« og lod stedet indrette til et jagthus. Siden har stedet haft skiftende private ejere, der har sat præg på ejendommens udvikling. Halldor Topsøe erhvervede ejendommen i 1960, og etablerede få år efter det store erhvervsområde ved Frydenlund som hjemsted og hovedsæde for sin ingeniør-virksomhed.

21. november 2019

Kort til enhver tid

Foredrag ved tidl. byplanchef Kaj Sørensen

Med udgangspunkt i opgaven med at tegne kort handlede foredraget om formålet med kortlægning og de forskellige korttyper gennem tiderne helt op til nutidens internetbaserede digitale kort.

Se billeder her ...

19. februar 2019

Olga — den sidste storfyrstinde

Foredrag og film ved Sonja Vesterholt.


Olga Alexandrovna blev født i 1882 af dronning ”Dagmar” (kaldet: Marija Fjodorovna) (datter af Christian den IX) og faderen zar Alexander 3. af Rusland.

Olgas ældste bror Nikolai skulle blive Ruslands sidste zar, da han dræbtes efter revolutionen i 1917. Det lykkedes Olga at flygte sammen med sind mand oberst Nikolaj Kulikovsky. Den mellemlandede bl.a. på Rygaard og i Ballerup inden de endte deres dage i Canada. Olga døde 1960.

Olgas omtumlede liv er skildret i filmen ”Olga—den sidste storfyrstinde”, (2003) og filmens instruktør Sonja Vesterholt, indviede os i Olgas dramatiske historie.

Se flere billeder ved at klikke på billedet.

14. maj 2019

Søllerød Park og Vangeboskolen

Udflugt ved Jennifer Dahm Petersen og Erik Trudsø Jespersen

Turen startede på Vangeboskolen med at Jennifer Dahm Petersen fortalte om arkitektparret Eva og Nils Koppels arbejder. Jennifer fokuserede på Søllerødparken.

Efterfølgende gik vi en tur igennem parken med velvalgte stop, hvor Jennifer fortalte. Vi besøgte to lejligheder og vaskeriet.

Se billederne her …

12. september 2019

Udflugt til skåltegnssten i Geels Skov

Søren P. Petersen guidede rundt til Geels Skovens skåltegnssten.

Geels Skov har 9 kendte skåltegns sten, Vi forsøgte at finde de syv, men to er fortsat ikke fundet efter at en storm raserede et område af skoven.

Se billederne her ....

27. oktober 2019

Åbning af Maglemoseturen

- stenalderfjord, drøvtyggere og kærlighedssti

Maglemoseturen blev indviet med en guidet gåtur. Maglemoseturen er en del af KulturSlangen.

Efter turen blev der serveret suppe i Vedbæk Stationsbygning.

Anne Birgitte Gurlev, leder af Vedbækfundene, Marianne Willumsen fra Maglemosens Naturpleje og Søren P. Petersen fra Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen guidede og fortalte.

130 deltagere.

Se billeder her ...

14. marts 2019

Nærumgård

Rundvisning, ude og inde ved Christian Dupont, Carsten Erichsen og Susanne Viby


Forfatter Susanne Viby og medlem af bestyrelsen Carsten Erichsen vil on location fortælle hovedtræk af Næ-rumgårds historie og udpege historiske steder samt byde på en vandring i parken.

 

Se billeder (Søren P. Petersen) ved at klikke på billedet.

25 april 2019

Vejlesø, Malmmosen og Verdens Ende

Erik Trudsø Jespersen og Søren P. Petersen guidede på en vandretur på de gode stier rundt om Vejlesø og ved Malmmosen.

Se billederne fra turen her …

8. september 2019

Sensommerudflugt 2019

Turen gik i 2019 til Vestsjælland

Vi besægte Torbenfeld Gods, Breninge Kirke, Sæby Kirke, Vedbygaard og Vigersted Kirke.

Frokosten blev indtaget på Bromølle Kro.

Se Axel Bredsdorffs billeder her ...

24. september 2019

Byvandring i Nærum i Alfred Christensens spor
med forfatterne Susanne Viby og Hans-Ole Ketting

Arrangementet blev indledt i Nærum Bibliotek, hvor Susanne Viby og Hans-Ole Ketting fortale om kulgrosserer Alfred Christensen, der i 1886 købte Nærum Avlsgård, den bygning der i dag er Nærum Bibliotek. Efter denne indledning gik deltagerne en tur i Alfred Christensens spor.

Midt på vandreturen bød familien Brüel på en forfriskning.

Se billederne her …

5. november 2019

Rudersdal i Danmarkshistorien 1900-2007

Foredrag ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling

Anden del af Niels Peter Stillings store værk om vor egns historie fra oldtid til nutid udkommer i sensommeren 2019. I den anledning holder forfatteren et foredrag om Rudersdals historie fra forrige århundredskifte og frem til kommunesammenlægningen 2007.

Det er i den periode, at vore to sognekommuner Birkerød og Søllerød udvikler sig fra landdistrikter til en moderne forstadsbebyggelse.

Se billeder her ...