Bliv medlem

Bliv medlem

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Du kan indmelde dig i selskabet ved at sende en e-mail til vores sekretariat.

 

Du skal oplyse

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • evt. e-mail-adresse

 

Det koster

Kontingentet er i øjeblikket 250 kr. og gælder i indmeldelsesåret.

Søllerødbogen udsendes hvert år maj-juni.

 

Du vil så få tilsendt

den senest udkomne Søllerødbog samt materiale om selskabet.

Hvis ikke du har bankoverført kontingentet vil du desuden modtage et indbetalingskort til indbetaling af medlemskontingent.

 

Medlemsfordele

Som medlem af selskabet får du:

 • Den årlige Søllerødbog.

Mere end 200 sider rigt illustreret.


 • Medlemsbladet NYT fra lokalhistorien.

Udsendes to gange om året, med orientering om arrangementer, udstillinger og lignende.


 • Mange medlemsarrangementer.

Foredrag, ture rundt i kommunen eller omegnen. Sensommerudflugten, der ofte går længere væk.


 • Rabat på vores mange bogudgivelser.

Selskabet har gennem årene udgivet mange væsentlige værker om Søllerødegnen.


 • Gratis adgang til udstillinger på museerne: Mothsgården, Arkivet og Vedbækfundene.


 • Medlemskabet gælder for dig og din husstand.

Medlemsbladet med NYT fra lokalhistorien. 2x årligt.

Søllerødbogen med artikler fra lokalhistorien.

HISTTOP's udgivelser til fordelagtige priser.

Fx Vejnavne til 100 kr. (200 kr. uden medlemskab.)

Som medlem støtter du


Som medlem af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen, HISTTOP, støtter du:

 • Arbejdet med at bevare egnens kulturhistoriske værdier.

Selskabet gennemser og udtaler sig om alle lokalplaner.


 • Arbejdet med bevaring og renovering af egnens historiske monumenter.

Selskabet indgår i et kommunalt partnerskab omkring restaurering, bevaring og formidling af vore monumenter. Der arbejdes bl.a. med opsætning af tavler med telefonnumre til historiske fortællinger.


 • Udgivelsen af Søllerødbogen.

Med artikler og billeder, der beskriver egnens historie og topografi. Bogen redigeres i samarbejde med Rudersdal Museer.


 • Udbredelsen af kendskabet til egnens historie.


HISTTOPs politik for beskyttelse af persondata

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnens datapolitik er at registrere medlemmernes navn, adresse, mailadresse og telefonnumre. Disse oplysninger bruges alene til kontingentopkrævning, oplysninger om Selskabets aktiviteter, samt andet relevant for medlemmerne i henhold til Selskabets formål. Oplysningerne vil ikke være tilgængelig til andre formål.

Ved udtrædelse af Selskabet vil medlemmernes oplysning blive slettet.

 

Indmeldelse


Udfyld indmeldelsesformularen neden for eller send e-mail med:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail-adresse

 

til:

Sekretariatet

Rudersdal Museer

Biblioteksalléen 5

2850 Nærum

sekretariat@histtop.dk


eller:

Formand

Cand. Scient MK Axel Bredsdorff

Vedbæk Stationsvej 8, 3. sal th.

2950 Vedbæk

7268 1084

formand@histtop.dk