Arrangementer

Arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Arrangementer

Program for foråret 2024


Den 28. feb.:    Bulotti — en russisk indvandrer (off)
Den 19. mar.: Vedbæk kirke og kirkegård
Den 9. apr.:      Store Holte og Gl. Holtegård

Den 4. maj:      Rundt om Furesøen (off)

Den 14. maj:    Søllerødturen (side 10) (off)
Den 28. maj:    Generalforsamling 2024

Bemærk: der er offentlig adgang til arrangementer hvor der står ”(off)”

 

Mød selskabet til Vedbæk Kulturnat 30. maj og Nærum Kulturdag (formodentlig den 14. juni)


Rovmordet i Øverød, 1908

Foredrag ved professor Garbi Schmidt

Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, Holte

Onsdag, den 28. februar kl. 19:30

Den 9. november 1908 blev der på Højbjerggård i Øverød begået et bestialsk rovmord på proprietær Lauritz Nicolai Beck af en flok på fire ugerningsmænd under ledelse af russeren ”Bulotti”. I citationstegn, for alt tyder på, at det i hvert fald ikke var hans rigtige navn, men blot et af de mere mundrette navne, han benyttede sig af. 
Motivet var øjensynlig to ting: vrede over som ansat at blive uhøfligt behandlet på gården og manglende løn på 25 kr., som gårdejeren tilbageholdt, da ”Bulotti” forlod pladsen i utide efter 5 uger.
Selve sagen er på én gang banal og bestialsk, men fortæller en langt større historie om forholdene i de fattige indvandrermiljøer i København i begyndelsen af det 20. århundrede, og om den ekstreme fattigdom, som mange levede under. Samtidig får vi gennem ”Bulottis” generalieblad indsigt i den manglende retstilstand i omegnen af København. Og sagen får også politiske undertoner, da den pågrebne rovmorder begynder at fabulere om, at han er ”Anarkist” og vil et andet samfundssystem – hvilket dog slet ikke formilder dommerne!

Arrangementet er et fælles projekt mellem Rudersdal Museer og Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen.

Gratis adgang, og tilmelding ikke nødvendig. Hvis vejret tillader det, vil proprietær Becks gravsted på Søllerød Kirkegård blive besøgt.
(Foto: Bulotti i Horsens: 1909: Historisk Arkiv)

 

 

Vedbæk kirke og kirkegård

- En guidet tur ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling
Tirsdag, 19. marts kl. 16:00-18:00

Da Vedbæk Kirke blev opført i 1870-71 som annexkirke til sognekirken i Søllerød, havde man aftalt to betingelser, før byggeriet gik i gang: 1. Vedbæk Kirke, der dengang blev betegnet som kapel, måtte aldrig udskilles fra Søllerød Sogn. – 2. der måtte aldrig anlægges en kirkegård ved Vedbæk Kapel / Kirke.

De nedskrevne løfter i Sogneprotokollen glemte man 50 år senere, da man i begyndelsen af 1920’erne både oprettede et selvstændigt Vedbæk Sogn med egen sognepræst og anlagde Vedbæk Kirkegård på et areal købt af Enrum.

Rundvisningen begynder i Vedbæk Kirke, hvor N.P. Stilling med udgangspunkt i sin bog om kirken (1996) fortæller om tilblivelseshistorien, kirkens arkitektur og inventar.

Derefter går vi en rundtur på den store, kønne kirkegård, såvel i den ældste afdeling nærmest kirken, hvor naboer fra den driftige Stationsvej også er naboer i døden, som i de yngre afdelinger, hvor vi stopper ved en række kendte personligheders gravsteder. Turen afsluttes foran familien Grøns mausoleum.

Med besøget i kirken varer rundvisningen ca. 2 timer. Vi håber på godt vejr.

Mødested: ved Vedbæk Kirke

Tilmelding: fra 8. marts kl. 9:00 til sekretariat@histtop.dk.

Der tagges forbehold for, at kirkelige handlinger kan ændre tidspunktet for kirkebesøget.

 

 

Store Holte og Gl. Holtegård

Rundvisning ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling

Tirsdag, den 9. april 2024 kl. 17:00-19:00.

Stednavnet ”Gammel Holte” blev først officielt i begyndelsen af 1900-tallet. Navnet bunder i, at stationen på Nordbanen, som åbnede i 1864, fejlagtigt blev kaldt ”Ny Holte Station”, skønt landsbyerne Øverød og Søllerød lå nærmere. Det betød på sigt, at den rigtige landsby Holte, 5 km øst for stationen, måtte acceptere at blive til ”Gammel Holte”.

I historien bar landsbyen to andre interessante navne, nemlig ”Store” og ”Lille Holte”. Det hang sammen med fortidens klassesamfund, hvor ”Store Holte” var bondebyen med de fede bøndergårde omkring hovedgården (Gl.) Holtegård, og ”Lille Holte” var landbrugsproletariatet, husmændene og daglejernes fattige rønner langs (Gl.) Holtegade.

Dagens rundvisning begrænser sig til bondebyen ”Store Holte”. Her vil Niels Peter Stilling udpege og fortælle om landsbyens fem gårde: Christoffersengården, Langkærgård, Larsengården, Hans Jensens Gård og Egebækgård – og selvfølgelig også om byens største gård: skovfogedgården Holtegård, der forvandledes til barok-arkitekten Laurids de Thurahs pragtfulde lystgård.
Den går i dag en usikker fremtid i møde, skønt det er fuldstændig indlysende, at den burde være en del af kommunens kulturarv, som museum for landstedshistorien og Danmarks 1700-tals arkitektur.

På rundturen kommer vi ind i den genskabte, rekonstruerede barokhave, og måske skal vi også besøge et par andre steder undervejs igennem den forsvundne landsby Store Holte.

Mødested: ved Gl. Holtegård.

Tilmelding: fra 1. april kl. 9:00 til sekretariat@histtop.dk

 

 

Furesøen rundt

Lørdag den 4. maj, kl. 10:00-18:00
- en vandretur med guiderne:
Søren P. Petersen og Axel Bredsdorff

Nogle gange skal vi prøve noget andet end det sædvanlige… Denne vandretur rundt om Furesøen, gennem tre kommuner: Rudersdal, Furesø og Lyngby-Taarbæk, eller gennem fem af de ”gamle”: Birkerød, Farum, Værløse, Lyngby-Taarbæk og Søllerød. I alt ca. 21 km.

Turen starter i Bistrup (ved Birkerød Ro/Sejlklub) og her slutter vi også. Har man behov for ”at stå af tidligere” er det også en mulighed. Vi forventer 10-12 stop undervejs, hvor vi fortæller nogle af de mange lokalhistorier som søbredden gemmer på. Derudover holder 2 mindre pauser og en halv times ”frokost”-pause ved Frederiksdal.
Det må absolut anbefales, at man har ordentligt fodtøj, og proviant og drikkevarer med i rygsækken. Ikke mindst turen gennem Nørreskoven kan være udfordrende, så turen forudsætter også godt bentøj.

Medlemmer af Dansk Vandrerlaug er også inviteret.

Undervejs passerer vi blandt andet:

 • Turistvejen
 • Stavnsholts udskiftede marker
 • Udkigspunktet Høje Klint
 • Fiskebækbroerne
 • Valdemarstenen
 • Fandens Mose og Dybendal
 • Kolle Kolle
 • Kig Ud
 • Fæstningskanalen ved Frederiksdal
 • Frederiksdal mølle og slot
 • Hjortholm middelalderborgruin og Tovelilles høj
 • Frederiksdal Fribad, Wesenbergs laboratorium
 • Kaningården
 • Luknam
 • Næsset og Næsseslottet
 • Jægerhuset
 • Verdens Ende og Furesø Kanal
 • Frederikslund Skov
 • Christian Winthers Sti og Vaserne

Tilmelding: sekretariat@histtop.dk fra 15. april kl. 9:00. Husk at angive tlf.nr!
Turen gennemføres med min. 10 deltagere.

Aflyses ved udsigt til kraftig regn.

 

 

Søllerødturen og ”Grænselandet” til Øverød

En guidet tur med Søren P. Petersen
Tirsdag, den 14. maj, kl. 17:00-19:30

Turen tager sit udgangspunkt i KulturSlangen, der bugter sig fra Vedbæk Havn i øst til Næsseslottet og Furesøen mod vest - eller omvendt.

Denne lille tematiske rundtur i Søllerød er 3.2 km. lang.

Der fortælles historien om udviklingen af Søllerød By og omegn fra rydningsby anlagt i den sene vikingetid til 1700-tallets opførelse af sommerlandsteder for den øvre middelklasse, der søgte idyl og landlig fred.

De historiske steder, du møder undervejs på Søllerødturen, er:

 • Søllerød som rydnings- og landsby
 • Landstederne - Landliggernes huse og landsteder
 • Søllerødvej 64 - Søllerød Kommunes første rådhus
 • Kirkeskoven - Tilhørte tidligere Kirken
 • Rillesten - Med spor fra stenhuggerens værktøj
 • Grænselandet – vandløbene -Tusindårig grænse mellem Nordsjælland og hovedstadsområdet
 • Havarthigården - Mejeri – ostefremstilling og mejerielever. Moderne landbrug og teglværk
 • Klokkerhuset - Embedsbolig for degn og klokker
 • Søbakkevej Drewsens hospital – bolig for fattige i sognet.
 • Prinsesseskolen – blandt sognets første skoler.
 • Vaskeriet Sødal – fra vaskeplads til småindustri
 • Søllerød Kirkegård - Med gravsteder for mange af sognets kendte og historiske personer
 • Alvejen og Søllerød kro - Krohold fra 1677 ved en af almuens hovedfærdselsårer.

Turens længde er ca. 3,4 km. Husk godt fodtøj (stier i skov).

Ingen tilmelding — mød bare op.

Mødested: Mothgården, Søllerødvej 25, 2840 Holte

Billede: Kiærskous maleri fra ca. 1850: Udsigt over Søllerød Sø. (Historisk Arkiv)

 

 

Selskabets generalforsamling

Tirsdag, den 28. maj, kl. 19:30
Søllerød Sognegård, Søllerødvej 29, 2840 Holte

Dagsorden i henhold til vedtægterne udsendes på mail og offentliggøres her på siden.

 

I pausen: Billetsalg til årets ”Sensommerudflugt

 

Efter pausen:

Foredrag ved Søren P. Petersen: ”Røverhistorier fra Rude Skov


Tilmelding til generalforsamling ikke nødvendigt.