Arrangementer

Arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Arrangementer

Program for efteråret 2023


7. feb.: Hvad du ønsker skal du få

1. mar.: Inge Lehmann (offentlig adgang)

30. mar.:Eske Willerslev og DNA (offentlig adgang) - UDSOLGT!

20. apr.: Norske storgårde (offentlig adgang)

2. maj: Vejle Sø, Malmmosen og Verdens Ende

8. maj: Birkerød-turen (offentlig adgang)

31. maj: Generalforsamling

6. jun.: Hvilken befrielse?(offentlig adgang)


Fotogalleri


Se billederne fra de enkelte afholdte arrangementer under fanen Galleri.

Hvad du ønsker, skal du få”

Tirsdag, den 7. februar kl. 14:00-15:30

Mothgården, Søllerødvej 25, Holte

Selskabets medlemmer inviteres til en guidet rundvisning i udstillingen ”Hvad du ønsker, skal du få”, der tager udgangspunkt i Magasin du Nords historie, også i Søllerød. I december var der fokus på at handle julegaver, i januar og februar er fokus på ”Udsalg”.

Der er, som altid for medlemmer, gratis adgang, men husk tilmelding, da det er begrænset hvor mange, der kan deltage i rundvisningen.

Tilmelding sker til selskabets sekretær Kirsten: sekretariat@histtop.dk

Tilmelding starter den 31. januar, kl. 9:00.

Arr: Rudersdal Museum 

Inge Lehmann - Danmarks ukendte verdensstjerne

Foredrag ved cand.scient Hanne Strager

Onsdag, den 1. marts, kl. 19:30, Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13

 

Foredraget er baseret på bogen ”Skyggezone”, den første biografi om Inge Lehmann. Hun forandrede fuldstændigt vores forståelse af den jord vi bor på. Men hvem var hun og hvorfor har vi ikke hørt om hende i skolen? Inge Lehmann blev født i 1888 og voksede op i en tid, hvor det ikke var almindeligt at en kvinde gjorde sig bemærket i videnskabens verden. I foredraget fortælles både om hendes opdagelser, hendes kamp for at blive respekteret og om hendes egne indre dæmoner.

 

Foto: En gængs opfattelse af jordens indre (her fra 1644), der skulle forklare vulkaners opståen. Det var forestillinger som denne Inge Lehmann afgørende gjorde op med.

 

I 1936 opdagede Inge Lehmann, at jorden har en fast indre kerne. I foredraget vil Hanne Strager fortælle om opdagelsen, hvad der førte til den og hvilken betydning den har i dag.

Inge Lehmanns videnskabelige arbejde mødte ingen forståelse i Danmark og hun måtte i en stor del af sit liv kæmpe med mandlige kollegaer, der chikanerede og forbigik hende.

Inge Lehmanns videnskabelige arbejde mødte ingen forståelse i Danmark og hun måtte i en stor del af sit liv kæmpe med mandlige kollegaer, der chikanerede og forbigik hende. Hendes vej til at blive verdens første kvindelig seismolog var præget af tilfældigheder og tvivl, men også af viljestyrke og ganske særlige evner.

Inge Lehmann havde en særlig tilknytning til Holte/Søllerød, da hun allerede i 1920'erne købte et lille hus på Søbakkevej i Søllerød. Her søgte hun hen for at få fred og ro og mange af hendes udenlandske kolleger oplevede også at blive inviteret til hendes "refugium".

Takket været adgangen til hidtil ukendte private breve vil Hanne også fortælle om mennesket Inge Lehmann. Om Inges opvækst i en dysfunktionel familie, om studieliv og sammenbrud og en godt skjult kærlighed.

 

Hanne Strager er forfatter og cand.scient i biologi. Hun er udstillingschef på ”The Whale” – et komende museum om hvaler i Norge og var inden det i en årrække, udstillings- og formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum. I 2009 blev Hanne udnævnt til ”Årets Formidler” ved Det naturvidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet. Hun har endvidere medvirket i en række TV-udsendelser og podcasts.


 


Nyeste forskning i Vedbækfundene - UDSOLGT

Foredrag ved professor Eske Willerslev

Onsdag den 30. marts, kl. 17:00

Per Kirkeby-salen, Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, Gl. Holte

 

Rudersdal Museer arrangerer i samarbejde med Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen foredrag ved professor Eske Willerslev, der netop har forsket i Vedbækfundene og som ved hjælp af DNA-analyser kan give et unikt indblik i livet for over 7000 år siden.

Eske Willerslev er den førende DNA-forsker i Danmark og er blandt andet professor ved Københavns Universitets Center for Geogenetik.

Billetter kan købes på museets hjemmeside www.rudersdalmuseer.dk fra den 1. februar 2023 Pris: 50 kr./medlem (70 kr./ikke-medlem)

NB! Bemærk tidspunktet: Kl. 17:00 Caféen er åben.

Foto: Lundbeckfonden

 


 

Norske storgårde fra den danske tid

Foredrag ved tidl. Museumleder Niels Peter Stilling

Torsdag, den 20. april kl. 19:30, Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, Holte

 

Niels Peter Stilling er så småt ved at lægge sidste hånd på sit manuskript om de norske herregårde fra den danske tid. Bogen er bd. 6 i hans storværk om Danmarks Herregårde, som Gyldendal har udgivet siden 2014.

 

Historien om de norske herregårde er lidt anderledes end i de andre danske landsdele. Derfor er det også bevidst, at begrebet ”Storgårde” anvendes. For det første uddøde den gamle norske adel i 1600-tallet, for det andet er kun på ganske få af storgårdene at landbruget har været hovedsagen, og for det tredje er storgårdenes historie fra 16-1700-tallet og frem til opløsningen af dobbeltmonarkiet i 1814 i høj grad styret af det norske storborgerskab.

 

I kongeriget Danmark-Norge var arbejdsdelingen klar: Danmark producerede de basale fødevarer, Norge stod for tømmer, jern og kobber. ”Jernværksgårde” og ”savværksgårde” kan vi med rette kalde de fornemme herregårdslignende bygninger, som tilhørte den norske overklasse. Økonomien på disse storgårde handlede om produktion og salg af jern og tømmer. I foredraget præsenteres en række af de smukke huse, og vi kommer til at høre om ejerne, der som de danske kongers undersåtter formede en nyadlet dansk-norsk overklasse med uhyre rigdomme. Formuerne på de store savværksgårde blev i høj grad skabt på udenrigshandelen. Derfor var det en katastrofe uden sidestykke for Norge, da vi i 1807 for alvor kom i krig med England, der var Norges største handelspartner og indtil 1807 en umættelig aftager af norsk tømmer. Danmark-Norges inddragelse i ”Verdenskrigen” på Napoleons side er den helt afgørende grund til bruddet 1814, og i virkeligheden til at Norge frem til Olieeventyret i 1970’erne var et af Europas fattige lande. Foredraget ledsages af Stillings egne optagelser af storgårdene.

 

Foto: Rosendal ved Sognefjorden, ét af Norges ældst bevarede herre-sæder, opført i 1660erne for den danske adelsmand Ludvig Rosen-krantz.(Foto: Niels Peter Stilling)

 

Foto: Austråt (nord for Trondhjem) er en savværksgård med danske aner. Træproduktionen markeredes på gårdspladsen med en række fint udskårne og bemalede træskulpturer, der fremviser norske egnsdragter. Foto: Niels Peter Stilling

 

 

 

Vejlesø, Malmmosen og Verdens Ende

Tirsdag, den 2. maj, kl. 16:30-18:30

Guider: Søren P. Petersen og Erik Trudsø Jespersen

 

Den 2. maj vil vi tage på en guidet vandretur på ca. 4 km. ad de gode stier rundt om Vejlesø og ved Malmmosen.

Turen starter på Holte Station – parkeringspladsen på søsiden, og slutter lige overfor i Holte Havn, hvor der forhåbentlig er mulighed for at slukke tørsten (egen betaling).

Undervejs fortæller vi lidt om nogle af husene rundt om søen, skoven i Tyvekrogen, Malmmosen, kanalen til Furesøen, Hammerhus, Dronning gård Mejeri og Holte Havn.

Husk tøj efter vejrudsigten, og sko der er velegnede til en vandretur på stier, der kan være lidt fugtige.

 

Foto: Villa Middelboe: Opført 1953/54 ved kanalen mellem af Vejlesø og Furesøen for lampefabrikant Svend Middelboe. Arkitekt: Jørn Utzon M.A.A.. Bygningen er fredet i 1999 (Foto: hiddenarchitecture.net)

 

 

 

Kulturslangen gennem Birkerød By

Mandag, den 8. maj kl. 16:30-18:30

Vandretur, ca. 2 km

Guider: Kim Sørensen, Svend Christensen og Søren P. Petersen

 

Som en del af Kulturslangen gennem Birkerød blev der den 30. oktober 2022 åbnet en ny sløjfe på 8,7 km. ”Birkerødturen” blev åbnet med en 2 km vandretur gennem Birkerød bymidte. På opfordring gen-tager vi turen i det nye år.

Der er fortællestop ved:

 • Mantziusgården
 • Birkerød Kirke
 • Majpladsen
 • Udvalgte huse på Hovedgaden
 • Teglporten
 • Nobis Mølle
 • Rådhus
 • Kildedalsvej/Tværvej
 • Cathrinelyst/Politiparken
 • Nye præstegård
 • Administrationscenter

Mødested: 8. maj 2023 på græsplænen foran Kulturcenter Mantzius, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Mødetid: kl. 16:30.

Turen afsluttes ved Administrationscentret i Birkerød, kl. ca. 18:30.

Turen arrangeres i samarbejde mellem Rudersdal Museum, Birkerød Lokalhistoriske Forening og Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen.

 

Foto: Krydset Birkerød Kongevej og Birkerød Hovedgade. (ca. 1942) På hjørnet ligger ”Birkerød Tanken”, der formodentlig har haft be-grænset omsætning under besættelsen. Til venstre knejser ”Birkerød Vartegn” Nobis Mølle, der en septembernat i 1949 brændte. Til højre bagest den relativt nyopførte ejendom Hovedgaden 9, med boghandel og tøjforretning i stuen og boliger i fire etager ovenpå..

(Kilde: Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum)

 

Foto: Birkerød Hovedgade (1910), set fra Majpladsen. Ved ”kringlen”: brødudsalget fra Nobis Mølle.(Stenders Kunstforlag)

 


 

Hvilken befrielse?

Foredrag ved professor Claus Bryld

Tirsdag, den 6. juni kl. 19:30

Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, Holte

 

I disse år udkommer mange bøger og film om Danmarks situation under besættelsen 1940-45. Vi har i selskabet valgt at lægge vægt på en meget lokal oplevelse af ”de forbandede år” ved at bede professor Claus Bryld (f. 1940) fortælle om sin opvækst under besættelsen og ikke mindst årene efter, hvor han måtte leve med en tung arv, ikke mindst på grund af sin fars, landsretssagfører Børge Michael Bering Bryld (1908-1958), tid som leder af den juridiske afdeling i det danske nazist-parti DNSAP. Claus Bryld har valgt at introducere sit foredrag således:

Birkerøds lyksaligheder og ulyksaligheder

Jeg voksede op i Kajerød, Birkerød og Bistrup mellem 1945 og 1957, og byen og dens omegn spiller en stor rolle i min erindringsbog "Hvilken befrielse. Fortælling fra en opvækst i nazismens og retsopgørets skygge" fra 2008 (oprindelig 1995).

I foredraget bliver tiden i Birkerød først set fra min mors vinkel – hun var advokat i Birkerød – og derefter fra min egen. På den ene side var tilværelsen i det idylliske Birkerød lys og let, på den anden side kastede fortiden med mine forældres skæbnesvangre politiske valg under besættelsen lange skygger over livet.

Foredraget arrangeres i samarbejde med: Birkerød Lokalhistoriske Forening.

 

Foto: denstoredanske.lex.dk