Bestyrelse

Om HISTTOP

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Formål

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen er en selvstændig frivillig forening, som har til formål at udbrede kendskabet til og vække interesse for Søllerødegnens historie og topografi.

Selskabets CVR-nr.: 29728380

Formand

Cand.Scient. MK Axel Bredsdorff

Vedbæk Stationsvej 8, 3. sal th.

2950 Vedbæk

6150 8261

formand@histtop.dk

Sekretariatet

Rudersdal Museer

Biblioteksalléen 5

2850 Nærum

+45 4080 0753

sekretariat@histtop.dk

Revisor

Anita Mikkelsen

Christoffer Buster Reinhardt

Bestyrelse


Formand:

Cand.scient. Axel Bredsdorff

axb@axb.dk, +45 6150 8261


Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen

bsp@rudersdal.dk, +45 7268 1082


Mag.art. Bjarne Pedersen
bjp2840@gmail.com, +45 4060 0325


Cand.mag. Carsten Erichsen

erichsen.naerum@gmail.com, +45 2211 6368


IT-konsulent Erik Trudsø Jespersen

erik@jespersen.com, +45  2290 0739


Rådgiver Kirsten Kristensen

sekretariat@histtop.dk, +45 4080 0753


Lærer Niels Friis Hansen

nielsfriishansen@me.com, +45 2422 3577


Redaktør:

Museumskonsulent Ph.D. Niels Peter Stilling

npstilling@outlook.dk, +45 6014 7273


Lærer Sanne Rud Nielsen

sannerudni@gmail.com, +45 2460 8509


Næstformand:

Cand.polyt. Søren P. Petersen

soren.p.petersen@rom-petersen.dk, +45 2627 4289


Kasserer:

Konsulent Verner Hylby

verner@hylby.dk, +45 6129 2840