Galleri2023

Galleri og afholdte arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Afholdte arrangementer med udvalgte fotos

2023

1. marts 2023

Inge Lehmann - Danmarks ukendte verdensstjerne

- foredrag af Cand.Scient Hanne Strager

Foredraget er baseret på bogen ”Skyggezone”, den første biografi om Inge Lehmann. Hun forandrede fuldstændigt vores forståelse af den jord vi bor på. Men hvem var hun og hvorfor har vi ikke hørt om hende i skolen?

31. maj 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.

Under eventuelt blev årets Søllerødbog gennemgået og hovepunkterne i årets Sensommerudflugt til Skåne beskrevet.

I pausen blev der solgt biletter til Sensommerudflugten den 3/9.

Efter generalforsamlingen underholdt Andreas Christensen (Sognepræst ved Hellig Kors Kirke) under titlen: "Matador" og Modernitet.

30. marts 2023

Nyeste forskning i Vedbækfundene

- foredrag ved professor Eske Willerslev

Eske Willerslev har netop forsket i Vedbækfundene og som ved hjælp af DNA-analyser kan give et unikt indblik i livet for over 7000 år siden. Disse stenalderjægere synes ikke at have ført deres DNA videre til nulevende, hvilket i sig selv er ret epokegørende.


2. maj 2023

Vejlesø, Malmmosen og Verdens Ende

- Guidet tur med Erik Trudsø Jespersen og Søren P. Petersen

56 veloplagte deltagere fulgte med rundt på denne tur med fortællestop bl.a. i Tyvekrogen, Malmosen, Dronninggård, Verdens Ende, Hammerhus og Donninggård Mejeri.

1. juni 2023

Strategiworkshop om fremtidens museer i Rudersdal

Rudersdal Museer og Ruderdal Kommune inviterede til en workshop, hvor medarbejdere kommune, museer, politikere, frivillige fra lokalhistoriske og andre foreninger og borgere deltog.

Der var/er et stort engangement i at beskrive mål og drømme for museer og lokalarkivet. Deltagerene vil/ønsker et stærkt musseum: Vedbækfundene, Mothsgården og Lokalarkivet.

Karen Leth tegnede mødets forløb og resultat med en flot "streg". Klik på tegningen for at få den i fuld størrelse.

3. september 2023

Sensommerudflugt til Skåne

- Bustur til Skåne. Guider: Niels Peter Stilling og Axel Bredsdorff

Programmet:

 • Afgang Rådhuspladsen i Holte, kl. 9:00 præcis
 • Svaneholms Slott (Skurup) inkl. besøg i parken og i museet
 • Bjäresjö Kirke (nær Ystad)
 • Frokost i Kåseberga Havn (drikkevarer tilkøbes)
 • Ales Stenar – Nordens største oldtidsmonument
 • Bollerup Borg (Tommelilla)
 • Stora Köpinge Kirke (Köpingebro)
 • Borrie Kirke (Selskabet serverer et glas vin)
 • Anslået hjemkomst kl. 19:00

Bussen var fyldt, vejet ideelt (tørt, ikke varmt eller koldt) og guiderne underholdende.

(Klik på billederne for at få dem åbnet på ny side.)

21. september 2023

Vedbæks landsteder og lokalsamfundet

- Guidet tur med cand.scient. Axel Bredsdorff

Det lille fiskerleje, der levede en ret isoleret tilværelse frem til omkring år 1800, fik ny vitalitet, da det københavnske borgerskab fik øje på områdets fantastiske kvaliteter: uspoleret natur og nøjsomme fiskerfamilier.

24. oktober 2023

Flugten over Øresund

v/ fhv. museumsleder Niels Peter Stilling

Stilling indledte med en gennemgang af opløbet til besættelsesmagtens planlægning af anholdelsen og deportering af de godt 7000 jøder i Danmark.

Fra Vedbæk blev der overskibet 87-90 jøder til Sverige.

1. oktober 2023

Christian VII´s palæ

- Medlemsudflugt

Christian VII’s Palæ er Kongehusets gæste- og repræsentationspalæ, som mange af vi danskere kender fra Kongehusets traditionsbundne nytårstaffel, der afholdes 1. januar hvert år netop i Christian VII’s Palæ.

25. november 2023

Følg Wilfred

Foredrag: Claus Bundgaard-Christensen

Claus Bundgaard Christensens foredrag er baseret på biografien ”Følg Wilfred!” om Wilfred Pedersen og hans kammerater, der var ”nazistiske revolutionære”, hvor besynderligt det ellers lyder.

Wilfred var selv inkarneret nazist og antisemit og blev fører af forskellige nazistiske partier, der stod bag en lang række af terroristiske overfald og plyndringer.

20. april 2023

Norske storgårde fra den danske tid

- foredrag ved Niels Peter Stilling

Niels Peter Stilling er så småt ved at lægge sidste hånd på sitmanuskript om de norske herregårde fra den danske tid. Bogen er bd. 6 i hansstorværk om Danmarks Herregårde, som Gyldendal har udgivet siden 2014.

8. maj 2023

"Birkerød turen" - Kulturslanegn gennem Birkerød By

- Guidet tur med Svend Christensen, Rudersdal Muséer, Kim Sørensen, Birkerød Lokalhistoriske Forening og Arkiv, Søren P. Petersen, HISTTOP

40 deltagere fulgte med rundt i Birkerød Bymidte.Der var fortællestop ved:

 • Mantziusgården
 • Birkerød Kirke
 • Majpladsen
 • Udvalgte huse på Hovedgaden
 • Teglporten
 • Nobis Mølle
 • Rådhus
 • Kildedalsvej/Tværvej
 • Cathrinelyst/Politiparken
 • Nye præstegård
 • Administrationscenter

6. juni 2023

Hvilken befrielse

- Foredrag ved professor Claus Bryld

Claus Bryld (f. 1940) fortalte om sin opvækst under besættelsen og ikke mindst årene efter, hvor han levede med en tung arv pga. forældrenes medlemskab i DNSAP. Selvom de sluttede dette medlemsskab allerede i 1942.

9. september 2023

Landskaber: ”Drømmen om Birkerød og Søllerød”

- To maleriudstilling i hhv. Birkerød Kunstforening og Mothsgården.

Arrangeret af: Rudersdal Museer, Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum, Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen. I samarbejde med Birkerød Kunstforening

12. oktober 2023

Søllerød på Slotsholmen

-Guide: Arkivar Morten Meinert-Jensen

Turen fører rundt på Slotsholmen, hvor vi ser på alle de mange steder, der har relationer til vores egn. Især vil vi fokusere på gehejmeråd Matthias Moth og hans families færden på Slotsholmen og i Søllerød.

6. december 2023

Julearrangement for medlemmer

Hyggelig samvær med forfriskning og en lokalhistorisk julequiz.