Om HISTTOP

Webmaster: Søren P. Petersen,  Sidst opdateret: 10/10-2020

Klik på maleriet for at se det ubeskåret

Formål

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen er en selvstændig frivillig forening, som har til formål at udbrede kendskabet til og vække interesse for Søllerødegnens historie og topografi.

Selskabets CVR-nr.: 29728380

Formand

Cand.Scient. MK Axel Bredsdorff

Vedbæk Stationsvej 8, 3. sal th.

2950 Vedbæk

7268 1084

formand@histtop.dk

Bestyrelsesuppleant


Rådgiver Kirsten Kristensen

sekretariat@histtop.dk, +45 4080 0753


Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, bjp2840@gmail.com, +45 4060 0325


Revisor

Anita Mikkelsen

Christoffer Buster Reinhardt

Om HISTTOP

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Bestyrelse


Formand:

Cand.scient. MK Axel Bredsdorff

axb@axb.dk, +45 6150 8261


Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen

bsp@rudersdal.dk, +45 7268 1082


Cand.mag. Carsten Erichsen

erichsen.naerum@gmail.com, +45 2211 6368


IT-konsulent Erik Trudsø Jespersen

erik@jespersen.com, +45  2290 0739


Konsulent Georg Lund

georg.lund@privat.dk, +45 2167 4796


Restaureringsarktekt Henriette Gøtstad

ark.hg@os.dk, +45 2328 3864


Redaktør:

Museumskonsulent Ph.D. Niels Peter Stilling

npstilling@outlook.dk, +45 6014 7273


Lærer Sanne Rud Nielsen

sannerudni@gmail.com, +45 2460 8509


Arkitekt Steen Pedersen

arkitektsteenp@mail.dk, +45 4040 7747


Sekretær, Næstformand:

Cand.polyt. Søren P. Petersen

soren.p.petersen@rom-petersen.dk, +45 2627 4289


Kasserer:

Provstudvalgsformand Verner Hylby

verner@hylby.dk, +45 6129 2840

Sekretariatet

Rudersdal Museer

Biblioteksalléen 5

2850 Nærum

+45 4080 0753

sekretariat@histtop.dk