Galleri2018

Galleri og afholdte arrangementer

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Afholdte arrangementer med udvalgte fotos

2018

1. februar 2018

Besøg på Rådhuset

MAA Anne Lene Jørgensen fortalte om den igangværende renovering af rådhuset.

Rådhuset blev opført af Arne Jacobsen og Flemming Lassen i 1940-42.

To dokumenter blev uddelt i forbindelse med foredraget. De kan downloades her som pdf-filer (åbnes i nyt vindue):

Pixibog-2015  (10 MB)

Arkitekten-1943 (7 MB)

19. april 2018

Landstedskulturen omkring Sorgenfri Slot og Frieboeshvile

Kort vandretur med stadsarkivar Mette Henriksen, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.


Med udgangspunkt i Frieboeshvile viste Mette Henriksen vej og fortalte på en vandretur til Schweitzerhuset, Sorgenfri Slot, Dansebakken, Norske Hus, Prinsessestien, Fuglsang, Frieboeshvile med grotten, gravmonument og interiør.

26. maj 2018

Cykeltur, Holte, Furesøen og Virum

Ved Niels Peter Stilling og Axel Bredsdorff.

Turen startede ved Jægerhuset herfra til Næsseslottet, Luknam, Kaningåden, Frederiksdal,

Hjortholm, ”Spurveskjul”, ”Virum landsby”.

Klik på Axel Bredsdorffs billeder for at se dem i fuld størrelse.

22. september 2018

Udflugt til Ejbybunkeren og Vestvolden

Arrangementet havde tre akter: Første en historisk optakt til Københavns befæstning. Anden akt var en rundvisning i Ejbybunkeren, der er indrettet som et koldkrigsmuseum. Tredje akt en kort vandretur på Vestvolden.

De to første akter stod Hans Henrik Hansen fra Ejbybunkeren for. Søren P. Petersen tog sig af vandreturen på Vestvolden.

6. december 2018

Bind. 1 "Rudersdal i Danmarkshistorien – De første 10.000 år "

Foredrag ved museumskonsulent, PhD Niels Peter Stilling

Stednavnet Rudersdal er på alle måder udtryk for en misforståelse. Det er en fejlskrivning for Rude Stald. Men vor egn er trods navneforbistringen en historie værd. Foredraget tager udgangspunkt i historikeren, tidl. museumsleder i kommunen, Niels Peter Stillings store værk om Rudersdalegnen fra tidernes morgen til i dag.

Bind. 1 "Rudersdal i Danmarkshistorien – De første 10.000 år " er lige udkommet og dannede rammen om aftenens foredrag. Niels Peter formåede som sædvanligt at tryllebinde sit publikum.

14. februar 2018

Danmarks runesten

- et møde med Danmark og danskerne for 1000 år siden.

Museumsinspektør Lisbeth Imer fra Nationalmuseet fortalte levende om runer, runesten og om tilblivelsen af sin bog om Danmarks runesten - en fortælling.


9. april 2018

Besøg i Nærum Kirke

Bruno Rasmussen og Carsten Erichsen holdt et foredrag om Nærum Kirke, dens historie og dens umiddelbare omgivelser - ligesom det var muligt at se nærmere på kirkens interiør og komme op i tårnet.

15. maj 2018

Forårsvandretur i og omkring Vedbæk stenalderfjord

Museumsinspektør Anne Birgitte Gurlev, Vedbækfundene, museumsleder Jon Voss og Søren P. Petersen, HISTTOP, viste vej og fortalte om stenalder fundene i og omkring Vedbæk stenalderfjord. Vi besøgte gravstedet for Vedbækfundene, stedet hvor det nye Kulturhus i Vedbæk Parken er planlagt, Vedbæk-Smidstrup fredningen, Sandbjerg Østerskov med stenaldergravhøj og skåltegnssten.

2. septrmbrt 2018

Sensommerudflugt til Gisselfeld, Sparresholm, Bregentved Park, Kongsted og Højelse Kirke


På en strålende sommerdag drog 80 medlemmer af sted på en meget vellykket tur, der gik til Gisselfeld, Sparresholm, Villa Galina, Tybjerg og Højelse kirker, samt Bregentved Gods. En særdeles veloplagt Niels Peter førte os gennem Danmarkshistoriens kringlede forløb ikke mindst i adelens indviklede cirkler, og lod os repetere væsentlige dele af det gamle og ny testamente gennem meget spændende kalkmalerier. Vi fik blandt andet slået fast at nogle er fortabte mens andre kan have bedre udsigter. I Gisselfeld nåede vi rundt i huset og orangeriet, men ikke haven, til gengæld fik vi Bregentveds Park at se, men ikke det tilknappede slot indefra. Alle kom helskindede men berigede med hjem. Også tak til Anita for strålende værtindeskab og sikre aftaler alle steder.

9. oktober 2018

Ebberød—i fortid og nutid

45 deltagere i udflugten til Ebberød, nød det fine efterårsvejr og hørte om stedets historie og nutiden med oplæg fra grundejerforeningsformand Keld Stattau og Axel Bredsdorff (HISTTOP) - her værkstederne.

8. marts 2018

Det kongelige bord i 1700-tallet

Lisbeth Hein, tidligere museumsleder førte os ind i den kongelige tafel under Sophie Magdalenes på Hirsholm Slot og Struenses voldsomme nedskringer i tafelens omfang.

19. marts 2018

Holte Posthus og posthistorien

Ved Johnnie Bloch Jensen og Søren Jessen.

Holte posthus er i dag firmadomicil, og bygningerne fra 1916 ejers Johnnie Bloch Jensen, der viste det frem. Postens lokale historie er meget ældre. Den fortalte posthistoriker Søren Jessen (Hundested Lokalhistoriske Forening) om.

Se Johnnie Bloch Jensens præsentation her ... (Med forbehold for kildernes nøjagtighed og ophavsret)

Værten og ejer af Holte Posthus Johnnie Bloch Jensen (tv), posthistoriker Søren Jessen (th)

29. maj 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Søllerød Sognegård

Formandsskifte i HISTTOP

Selskabets nye formand er Axel Bredsdorff.

Anita Mikkelsen valgte at stoppe som formand efter 12 år på posten og 40 år i bestyrelsen.

Anita blev hædret under punktet Eventuelt. Niels Peter Stilling lagde ud, efterfulgt af Georg Lund og Jon Voss.

Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her …


I pausen efter generalforsamlingen blev der solgt billetter til Sensommerudflugten.


Efter generalforsamlingen foredraget: "Bevaring af bygninger og bymiljøer i Rudersdal Kommune" ved Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune.

28. september 2018

Anita Mikkelsen hædres med Rudersdal Kulturpris 2018

Anita modtager Rudersdal Kulturpris af Borgmester Jens Ive ved et storslået arrangement, fredag den 28/9-2018.

23. oktober 2018

Udflugt til Lyngby Nordre Mølle og Lyngby Kirke

Lise Skjøt-Pedersen fra stadsarkivet for Lyngby-Taarbæk Kommune, viste rundt i Nordre mølle og fortalte dens historie og kornets vej gennem maskineriet.

Efter besøget i møllen gik det over vejen til Lyngby Kirke, hvor Carsten Erichsen og Søren P. Petersen - beggte fra HISTTOPs bestyrelse - fortalte om kirken og om nogle af de begivenheder der er knyttet til kirken.