Aktiviteter

Aktiviteter

Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Redaktøren

Redaktørens vigtigste opgave er årets Søllerødbog. Søllerødbogen er årets største og dyreste projekt.

Se de seneste årgange af Søllerødbogen her ..


Bevaringsudvalg

Bevaringsudvalget har til formål at holde øje med bygge- og anlægsvirksomhed, forestået såvel af det offentlige som det private og eventuelt gøre opmærksom på projekter, byggerier, lokalplaner, som bidrager til egnens lanskabelige og arkitektoniske værdier, eller som angriber sådanne værdier.


Monumentudvalg

Monumentudvalgets opgave er at sikre at monumenterne på Søllerødegnen er katalogiseret, beskrevet og i god forfatning. Selskabet har ikke selv midlerne til deres restaurering og vedligeholdelse. Dette sker i samarbejde med ejerne og Rudersdal Kommune.

De offentligt tilgængelige monumenter er beskrevet i publikationen: Monument Guide, Søllerød Kommune, 43 udvalgte historiske monumenter, 2003. Bogen kan bl.a. købes på Rudersdal Museer, Mothsgården.

Der er opsat Audioguide ved udvalgte monumenter (De talende monumenter). Ved disse monumenter er der et skilt med et telefonnummer. Ved at ringe til telefonnummeret og følge vejledningen, kan man høre historien, som er knyttet til monumentet.

I 2012 er der blevet tilføjet 8 nye talende monumenter, se nedenfor, så der nu er i alt 24.

  • Søllerød Bybrønd, ved Søllerød gadekær.
  • Leif Schiønnemanns mindesten på Hørsholm Kongevej over for Rudegård Stadion.
  • Ib Gundelachs mindeplade ved Skodsborg Strandvej neden for grotten.
  • Mindesten ved Havarthigården.
  • Frederik 7's grotte i Skodsborg.
  • Axel Jerniths mindesten på Vejlsesøvej.
  • Selvmorderstenen ved Gl. Præstegård i Birkerød.
  • Bystævnet i Øverød.


Arrangementsudvalg

Arrangementsudvalget står for planlægning og gennemførelse af foreningens arrangementer. Udvalget arrangerer i størrelsesorden 5-10 arrangementer hhv. forår og efterår. Heraf er generalforsamlingen i maj og sensommerudflugten, første søndag i september, faste årlige arrangementer.

De andre arrangementer omfatter foredrag, ekskursioner, byvandringer/cykelture, familiearrangementer og historiske workshops.

Arrangementerne annonceres her på hjemmesiden, i medlemsbladet, Nyt fra lokalhistorien, i vores nyhedsbreve (e-mail) og i lokalpressen.


Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalgets tager sig af at udgive medlemsbladet NYT fra Lokalhistorien. Medlemsbladet udkommer i februar med bl.a. forårets program og i september med efterårets program. Bladet indeholder også diverse aktuel og praktisk informationen fra foreningen og lokalhistorien.


Hjemmesideudvalg

Hjemmesideudvalget har ansvaret for nærværende hjemmeside. Hjemmesiden skal holdes opdateret med sidste nyt fra selskabet, give praktiske informationer om hvordan man kontakter selskabet, melder sig ind, tilmelder sig nyhedsbrevet pr. e-mail, køber bøger o.m.a.